Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

รายการ "ฉลองวัด" โดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี


รายการ "ฉลองวัด" ตอนที่ 5 วัดแม่พระเมืองลูร์ด ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี