Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

รายการ "ฉลองวัด" โดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี


รายการ "ฉลองวัด" ตอนที่ 6 วัดนักบุญอังเยลา  ซอนต้า จ.ราชบุรี
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี