Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
และ พิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018 ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม
ประธานในพิธีโดย พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

วิดีโอโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

:::: ชมประมวลภาพโดย คุณพนิดา แหวกวารี ::::