UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
"ยอมรับและสืบสาน"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2021
โดย คุณพ่อเปโตวัชศิลป์  กฤษเจริญ

ก.ความสำคัญ    
             วันนี้บทอ่านพูดถึงพระพรแห่งชีวิต ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้เรา เป็นทั้งการเตือนและเชิญชวนให้เราได้โมทนาคุณพระเจ้าสำหรับความสมบูรณ์ทั้งกายและวิญญาณและเพื่อการใช้ชีวิตที่เป็นของขวัญจากพระเจ้าด้วยความรับผิดชอบ

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

     1.บทอ่านที่หนึ่ง (ปชญ. 1:13-15, 2:23-24) จากหนังสือปรีชาญาณที่บอกเราว่าพระเจ้าประทานชีวิตและความอุดมสมบูรณ์แก่มนุษย์ ทรงสร้างเราตามภาพลักษณ์ของพระองค์ แต่เพราะความอิจฉาของซาตานมารร้ายที่เป็นผู้นำความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายมาให้มนุษย์

    2.บทอ่านที่สอง (2คร. 8:7,9,13-15) นักบุญเปาโลขอให้กลุ่มคริสตชนได้อยู่ด้วยกันแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทุกคน ไม่ว่าในยามที่มั่งมีหรือในยามที่ยากจน ท่านเน้นว่าไม่มีใครต้องอับจนเพราะการช่วยเหลือผู้เหลือ ขอให้ช่วยเหลือคนลำบากขัดสน คนเจ็บไข้ได้ป่วย คนที่มีความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า

    3.พระวรสาร (มก. 5:21-24,35-43) เล่าอัศจรรย์การปลุกลูกสาวของไยรัสให้ฟื้นคืนชีพจากความตาย การรักษาชีวิตนี้สอนเราว่าพระเยซูทรงมีพระทัยดี หรงเห็นอกเห็นใจ พระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งหายและวิญญาณ ในกรณีนี้ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าพระอานุภาพและพระเมตตาของพระองค์นั้นกว้างใหญ่ไพศาล อัศจรรย์ครั้งนี้เป็นรางวัลสำหรับความเชื่อของไยรัสผู้เป็นบิดาที่ส่งผลต่อชีวิตของบุตรสาวของเขา

ค.ปฏิบัติ
    1. “ยอมรับ” เราจำเป็นต้องยอมรับการเรียกของพระเจ้าให้เรามีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและความศักดิ์สิทธิ์ของวิญญาณ พระเยซูทรงยอมรับเราอย่างที่เราเป็น ดังนั้นให้เราถวายความเจ็บไข้ได้ป่วยและความบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณของเราและคนที่เราห่วงใยให้พระองค์ได้บำบัดรักษา ในฐานะคริสตชน เราเชื่อว่าพระเยซูยังทรงบำบัดรักษาเราโดยผ่านทางการภาวนาและศีลศักดิ์สิทธิ์

    2. “สืบสาน” เราต้องสืบต่องานบำบัดรักษาที่พระเยซูทรงกระทำ ในฐานะสมาชิกของวัดและพระศาสนจักร ขอให้เราออกไปเยี่ยมเยือนคนเจ็บไข้ได้ป่วย คนพิการ คนสูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง ภาวนาให้พวกเขา นำถ้อยคำของพระเจ้าไปเสริมกำลังใจพวกเขา การกระทำเช่นนี้ช่วยทำให้พวกเขาได้สัมผัสหรือมีประสบการณ์ความรักองค์พระเจ้า

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ