Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03013802
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
19
1034
5849
16786
34877
3013802
Your IP: 3.237.71.23
2020-09-19 00:17

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2557อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี
ประจำปีการศึกษา 2557

         ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จัดอบรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ การสืบทอดพระพรแห่งความเชื่อในพระศาสนจักรไทย เมื่อเสาร์ที่ 5 กรกฏาคม 2557  ณ หอประชุม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา  โดยมีคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เป็นวิทยากร มีคุณครูเข้าร่วม จำนวน 235 คน

           ครูคาทอลิกเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิศษเพราะพวกเขาเป็นผู้ร่วมพันธกิจ “ผู้สอน” ของพระเยซูคริสตเจ้าซึ่งมิใช่เพียงความรู้ทางสติปัญญาเท่านั้น แต่เป็นการสอนด้วยชีวิตความเป็นคนทั้งครบทั้งทางสติปัญญา อารมร์ สังคม จิตใจ และจิตวิญญาณ และครูคาทอลิกไม่เพียงแต่ต้องดำเนินชีวิตตามเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเท่านั้น แต่ต้องดำเนินชีวิตตามเอกลักษณ์ของการเป็นคริสตชนด้วย และในโอกาสที่พระศาสนจักรไทยได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปณาเป็น “สังฆมณฑล” ครบ 50 ปี ศูนย์คริสตศาสนธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรไทยและสังฆมณฑลราชบุรี

 ในโอกาสนี้พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  ได้เดินทางมาเป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดการอบรมและให้ข้อคิดว่า เราต้องไม่ลืมจุดประสงค์ของโรงเรียนคาทอลิก และเอกลักษณ์ของการเป็นครูคาทอลิก เราต้องให้ความสำคัญการศึกษาประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร เพราะเป็นต้นกำเนิดของโรงเรียนคาทอลิก และเป็นต้นกำเนิดของชีวิตแห่งความเชื่อของเราแต่ละคน เพราะการเดินทางมาประกาศข่าวดีของบรรดามิชชันนารีทำให้เราทุกคนได้รับความเชื่อ และเราต้องสืบทอดพระพรแห่งความเชื่อนี้ให้กับบุตรหลานของเราต่อไป

 การอบรมครั้งนี้คุณพ่อธีรพลได้ให้ภาพรวมของการเริ่มต้นคริสต์ศาสนาในพระศาสนจักรไทย ตั้งแต่การเข้ามาของคริสตศาสนา โดยเน้นที่การทำงานของคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพระศาสนจักรในประเทศไทยและผลักดันให้มีพระสงฆ์พื้นเมือง เพื่อทำให้การประกาศคริสต์ศาสนาในสยามมีความเจริญและเติบโตขึ้น

 คุณพ่อได้เล่าถึงความยากลำยากในการเดินทางของบรรดามิชชันนารี และความอดทน  เสียสละไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากต่างๆ ทั้งด้านภาษา อาหาร สภาพอากาศ และการก่อตั้งพระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศไทยๆ ที่ค่อย ๆ เติบโตขึ้น แต่ก็ต้องพบกับความยากลำบาก อุปสรรคต่าง ๆ ทั้งจากเรื่องสงคราม การเบียดเบียนศาสนา แต่ก็มีสิ่งดี ๆ ที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นจากการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ การสร้างวัด โรงพยาบาล โรงเรียน และการเชิญคณะนักบวชต่าง ๆ เข้ามาทำงานในประเทศไทย ทำให้พระศาสนจักรไทย ค่อย ๆเจริญเติบโตขึ้นจนถึงทุกวันนี้และประวัติศาสตร์การก่อตั้งสังฆมณฑลราชบุรี

           ที่สุดแล้วคุณพ่อได้ให้ข้อคิดสอนใจแก่เราว่าคณะมิชชันนารีได้วางรากฐานเพื่ออนาคตของพระศาสนจักรของเราด้วยการคิดถึงอนาคตของคริสชนไทย คิดและทำเพื่อคนอื่น ทำเพื่อส่วนรวมมิใช่เพื่อส่วนตัว เหมือนช่างก่อสร้าง ที่สร้างบ้านและให้คนอื่นอยู่ เราก็ต้องทำเช่นเดียวกันคือ ส่งต่อความเชื่อและดูแลรักษาบ้าน สังฆมณฑลของเราให้สวยงามและเจริญเติบโตต่อไป

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์