Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02975865
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
783
860
4707
13726
38900
2975865
Your IP: 3.226.245.48
2020-08-13 20:47

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

อำนาจและหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มสังฆมณฑลอำนาจและหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มสังฆมณฑล
ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักรมีดังนี้

1. ดูแล เอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ การสอนคำสอน แจ้งให้สันตะสำนักทราบ เมื่อพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลไม่อยู่ประจำสังฆมณฑลเกิน  6  เดือนและเป็นการไม่อยู่อย่างไม่ถูกต้อง เช่น ไม่แจ้งให้ทราบว่าไปทำการใด (ม. 395§4) หรือพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะถูกโทษจากพระศาสนจักร อัครสังฆราชผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อสันตะสำนัก (ม. 415)

2. ด้วยเหตุที่เหมาะสมก่อนที่จะรายงานต่อสันตะสำนักหรือกระทรวง จะต้องเยี่ยมเยียนพระสังฆราชในกลุ่มที่กำลังอยู่ในเหตุการณ์ตามข้อ 1 เพื่อทราบเหตุและข้อเท็จจริง

3. อัครสังฆราชผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มสังฆมณฑลจะต้องเข้ามาดูแลผู้ที่จะเป็นผู้ดูแลสังฆมณฑล (DIOCESAN ADMINISTRATOR) เมื่อตำแหน่งพระสังฆราชว่างลง และคณะที่ปรึกษาไม่สามารถเลือกผู้ดูแลสังฆมณฑลภายในระยะเวลา 8 วัน (ม. 421) หรือมีการเลือกที่ไม่ถูกต้อง เช่น คุณสมบัติไม่ครบตามประมวลกฎหมาย

พระศาสนจักรมาตรา 425§1 กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้เป็นผู้บริหารสังฆมณฑลไว้ดังนี้

3.1 เป็นพระสงฆ์และไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์สังฆมณฑล
3.2 มีอายุอย่างน้อย  35  ปี
3.3 ไม่ใช่เป็นบุคคลที่ถูกอำนาจทางการเมืองหรือคณะกรรมการคัดสรรพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลเป็นผู้กำหนดมา

4. อัครสังฆราชผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มมีอำนาจในการประกาศสมัชชา กำหนดระยะเวลา หัวข้อสถานที่ หลังจากได้ปรึกษากับพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลในกลุ่ม และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสมัชชาภายในกลุ่มสังฆมณฑล (ม. 442 §1)

5. อัครสังฆราชผู้เป็นหัวหน้ากลุ่ม ต้องเป็นประธานในการประชุมสมัชชากลุ่มสังฆมณฑล (ม. 442§2)

6. อัครสังฆราชผู้เป็นหัวหน้ากลุ่ม สามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมประชุมสมัชชาหลังจากปรึกษากับบรรดาพระสังฆราชภายในกลุ่มแล้ว (ม. 443§6)

7. อัครสังฆราชผู้เป็นหัวหน้ากลุ่ม จะต้องรับรู้มติ คำประกาศและแถลงการณ์ของสมัชชาสังฆมณฑล (DIOCESAN  SYNOD) ของทุกสังฆมณฑลในกลุ่ม (ม. 467) และพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลผู้จัดสมัชชาต้องส่งมติ ประกาศและแถลงการณ์ดังกล่าว ให้สภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยอีก 1 ฉบับ

8. อัครสังฆราชผู้เป็นหัวหน้ากลุ่ม เป็นที่ปรึกษาของพระสังฆราชประจำสังฆมณฑล ในเรื่องเกี่ยวกับสภาสงฆ์ การบริหารและการปกครองสังฆมณฑล หรือปัญหาต่าง ๆ  ซึ่งส่งผลให้พระสังฆราชประจำสังฆมณฑลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (ม. 501§3)

9. อัครสังฆราชหัวหน้ากลุ่ม ต้องรับรู้ผลการตัดสินคดีจากสำนักงานวินิจฉัยคดีภายในกลุ่มสังฆมณฑล โดยให้ศาลอัครสังฆมณฑลเป็นศาลอุทธรณ์ ส่วนศาลแต่ละสังฆมณฑลในกลุ่มเป็นศาลชั้นต้น(ม. 1438, 1๐) หรือตามที่ สภาพระสังฆราชจะกำหนดไว้

pallium i10. อัครสังฆราชหัวหน้ากลุ่ม สามารถประกอบพิธีกรรมและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ในทุกวัดของทุกสังฆมณฑลในกลุ่ม เหมือนตนเป็นพระสงฆ์สังฆมณฑลนั้น นอกจากภายในอาสนวิหารที่ควรแจ้งพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลก่อน (ม. 436§3)

11. อัครสังฆราชหัวหน้ากลุ่มมีสิทธิขอผ้าคลุมไหล่ (PALLIUM) จากพระสันตะปาปา หลังจากได้รับการอภิเษกแล้ว อาจจะขอด้วยตนเองหรือผู้อื่นขอให้ ผ้าคลุมไหล่ดังกล่าวหมายถึงอำนาจที่ตนมีเหนือกลุ่มสังฆมณฑล และเป็นเครื่องหมายถึงความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรส่วนกลางและพระสันตะปาปา (ม. 437§1)

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์