Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02974097
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
913
986
2939
11958
38900
2974097
Your IP: 34.238.248.103
2020-08-11 20:29

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

“สถานีแบ่งปันความสุขผู้สูงวัย” สังฆมณฑลราชบุรี“สถานีแบ่งปันความสุขผู้สูงวัย” สังฆมณฑลราชบุรี
จับมือกันก้าวทีละขั้นด้วย “รัก-แบ่งปัน-สร้างสุข”
สู่ “โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยสังฆมณฑลราชบุรี”
..............................................
    เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00น. ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายฝ่ายทั้งในระดับสังฆมณฑลและระดับชาติ จัดกิจกรรม “สถานีแบ่งปันความสุขผู้สูงวัย” ครั้งที่1/2017 ขึ้นเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและฟื้นฟูชีวิตของผู้สูงวัย

ให้มีความภูมิใจในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และในฐานะคริสตชนคาทอลิกที่สามารถนำความรัก ความเมตตาของพระเจ้าไปสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดความสุขสันติในชีวิตและความดีเพื่อสังคมส่วนรวมได้ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช2015 และวิสัยทัศน์-พันธกิจของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2017 และแผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2016-2020 ของสังฆมณฑลราชบุรี โดยมีพระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลคาทอลิกเขตราชบุรี เป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรมเปิด มีนายเชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมและมีแกนนำผู้สูงวัยจากชมรมเครือข่ายระดับวัด จำนวน 40 คนเข้าร่วมกิจกรรม

           นายเชษฐ กล่าวว่า ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีได้จัดกิจกรรม“สถานีแบ่งปันความสุขผู้สูงวัย” เพื่อนำไปสู่การจัดตั้ง “โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยสังฆมณฑลราชบุรี” ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2017 ของชมรม ฯ เพื่อเป็น“เครื่องมือสำคัญ”ในการอบรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชนผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ มีชีวิตชีวา ให้บรรลุถึงเป้าหมายพันธกิจการประกาศข่าวดี  การสร้างความรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่คณะตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอน โดยจัดหลักสูตรให้มีการภาวนาร่วมกัน การอ่านพระคัมภีร์ ร่วมพิธีกรรม เรียนรู้คำสอน การแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและเจริญชีวิตพระวาจา   การดูแลสุขภาพกายและจิตใจของตนเอง การอุทิศตนทำงานเพื่อสังคม  เอาใจใส่ผู้ยากไร้ ผู้สนใจที่ต้องการรู้จักพระคริสตเจ้า และเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้ง เพื่อการ “เป็นศิษย์พระคริสต์ด้วยชีวิต”อย่างแท้จริง ภายใต้คำขวัญที่ว่า “รัก  แบ่งปัน  สร้างสุข”ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ต้องขอขอบคุณ คุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอลคุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการชมรมผู้สูงอายุ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร์,ซิสเตอร์, ประธานเวชบุคคลคาทอลิกและสตรีอาสา สังฆมณฑลราชบุรี,คณะวิทยากรทุกท่าน และพระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลคาทอลิกเขตราชบุรี ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนกิจการของผู้สูงวัยเป็นอย่างดี

            โดยในวันนี้เริ่มตั้งแต่ เวลา 08.30 น.บรรดาแกนนำผู้สูงวัยได้ทำกิจกรรมวาดภาพระบายสี เข้าแถวเคารพธงชาติ ขับร้องเพลงชาติ เหมือนกับนักเรียนในโรงเรียนสามัญทั่วไป โดยสวมเสื้อยืดโปโลสีม่วงที่สนับสนุนโดยร้านดาราศิลป์ โพธารามอย่างพร้อมเพรียงกัน ก่อนที่จะมีวงโยธวาธิต โรงเรียนเทพินทร์พิทยา ที่มาร่วมสนับสนุนเดินนำเข้าสู่ห้องเรียน ร่วมกิจกรรมวจนพิธีเปิดโดยพระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลคาทอลิกเขตราชบุรี เป็นประธาน   จากนั้นคุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะจิตตาธิการวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลราชบุรีได้มอบให้ ซิสเตอร์นิตวดา อ่อนเทศ นำแบ่งปันประสบการณ์การเยี่ยมผู้ป่วย และให้ผู้สูงวัยแต่ละกลุ่มร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตแต่ละคน  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันกันตามวิถีคริสตชนดั้งเดิม จากนั้นเป็นการรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่” โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ จิตตาธิการคณะกรรมการเพื่อคริสตชนฆราวาส ซึ่งเน้นการ “เป็นศิษย์พระคริสต์”ด้วยการดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานเพื่อการประกาศข่าวดี ด้วยความรัก การแบ่งปัน และการรับใช้ซึ่งกันและกัน มีชีวิตหมู่คณะ สังกัดกลุ่ม ชมรมต่างๆทางศาสนา  มีการภาวนาร่วมกัน มีการทำกิจการดีเพื่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวม  นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสโดยอาศัยกิจกรรมสันทนาการ ดนตรี  การขับร้องเพลง และการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร์และทีมงานจากศูนย์คำสอน สังฆมณฑลราชบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการสันทนาการ คุณสมจิตร์ ศักดิ์สิทธิกรประธานเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรีเป็นผู้บรรยายให้ความรู้  สำหรับในส่วนของกิจกรรมจิตอาสาเพื่อความดีของผู้สูงวัยและสังคมในครั้งนี้บรรดาแกนนำผู้สูงอายุได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน โดยมีคุณสุวณีย์  วิจิตรโชติ และคณะวิทยากรอีกสามท่านจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรีสังฆมณฑลราชบุรี ซึ่งมีคุณพรทิพย์ คงกระพันธ์ เป็นประธาน เป็นผู้นำทำ

             ซึ่งสังเกตเห็นได้ว่า ผู้สูงวัยที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้สึกมีความสุข ได้สวดภาวนา แบ่งปัน ร้องเพลงออกกำลังกาย  และได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความเป็นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

            ด้านพระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลคาทอลิกเขตราชบุรี ได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน RCTVราชบุรีเคเบิลทีวี ว่า พระศาสนจักรคาทอลิก ให้ความสำคัญเห็นคุณค่า และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกวัย ไม่ว่าเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้หญิงผู้ชาย หรือผู้สูงอายุ แต่สำหรับวันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีที่ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ได้ร่วมมือกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม“สถานีแบ่งปันความสุขผู้สูงวัย”เพื่อส่งเสริมโอกาส และพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย ให้เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ มีความสุข และสามารถเป็นศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ และนำเอาความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับกลับไปพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัยในเขตชุมชนวัดและสังคมได้ข่าวโดย อ.ธัญญา  ศิโรรัตน์ธัญโชติ
ภาพโดย พนิดา  แหวกวารี

::::::ชมภาพเพิ่มเติม :::::

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์