Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรีฉลองวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี
      วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเวนันซีโอ จ.เพชรบุรี

2017_20aug001.jpg 2017_20aug002.jpg 2017_20aug003.jpg

2017_20aug004.jpg 2017_20aug005.jpg 2017_20aug006.jpg

2017_20aug007.jpg 2017_20aug008.jpg 2017_20aug009.jpg

2017_20aug010.jpg 2017_20aug011.jpg 2017_20aug012.jpg

2017_20aug013.jpg 2017_20aug014.jpg 2017_20aug015.jpg

2017_20aug016.jpg 2017_20aug017.jpg 2017_20aug018.jpg

2017_20aug019.jpg 2017_20aug020.jpg 2017_20aug021.jpg

2017_20aug022.jpg 2017_20aug023.jpg 2017_20aug024.jpg

2017_20aug025.jpg 2017_20aug026.jpg 2017_20aug027.jpg

2017_20aug028.jpg 2017_20aug029.jpg 2017_20aug030.jpg

2017_20aug031.jpg 2017_20aug032.jpg 2017_20aug033.jpg

2017_20aug034.jpg 2017_20aug035.jpg 2017_20aug036.jpg

2017_20aug037.jpg 2017_20aug038.jpg 2017_20aug039.jpg

2017_20aug040.jpg 2017_20aug041.jpg 2017_20aug042.jpg

2017_20aug043.jpg


ภาพข่าวโดย พนิดา  แหวกวารี