Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02974074
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
890
986
2916
11935
38900
2974074
Your IP: 34.238.248.103
2020-08-11 20:06

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

"การรักษ์สิ่งสร้าง คือการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์"
"การรักษ์สิ่งสร้าง คือการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์"

              การประชุมสัมมนากลุ่มสตรีคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ"การรักษ์สิ่งสร้าง คือการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 ณ วัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย

    เริ่มเวลา 09.00น. อ.สิริมาส พฤหัสนันท์ พิธีกรนำอ่านกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 บทที่ 4 รักษ์สิ่งสร้าง ข้อ28 พระเจ้าทรงมอบหมายให้มนุษย์มีหน้าที่รักษาดูแลโลกและสรรพสิ่งซึ่งเป็น "บ้านส่วนรวม" ของมนุษยชาติ...

    จากนั้นคุณพรทิพย์ คงกระพันธ์ ประธานกลุ่มสตรีฯ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ บทบาทของสตรีในฐานะประกาศกของพระคริสตเจ้าเราจะประกาศข่าวดีใหม่อย่างไร จะเจริญชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์ เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เคารพศักดิ์ศรีของสิ่งสร้าง และเราจะกลับไปร่วมมือกับเจ้าอาวาสในงานอภิบาล  นำไปแบ่งปันในครอบครัว วัด สังคม ชุมชนในท้องถิ่นของเราแต่ละคนได้อย่างไร

    และในพิธีเปิดการประชุม คุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา เจ้าอาวาส ได้เน้นให้ผู้เข้าประชุมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการ "เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา" ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยอาศัยกระบวนการไตร่ตรอง คือ เปิดใจ ไตร่ตรอง และลงมือทำ จากการสังเกต จดจำการดูกิจกรรมของกลุ่มเด็กเล็ก(ภาษาอังกฤษ) กลุ่มเยาวชน  ผู้สูงอายุ ซึ่งมีซิสเตอร์พากริต้า คณะคาเมลไลท์ และซิสเตอร์ประพิศ คณะผู้รับใช้ ซิสเตอร์วิชุดา ซิสเตอร์ปริศนา คณะรับใช้ผู้ป่วยจาก บ้านเบธานีและครูฟิลิปปินส์ เป็นผู้นำกิจกรรมก่อนที่จะนำมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงความรู้สึกและสิ่งที่ได้ไตร่ตรองจากการสังเกต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ที่เราได้สัมผัสได้เห็นสิ่งต่างๆแต่อาจจะไม่ได้ไตร่ตรองให้เข้าใจและเข้าถึงคุณค่า ความสำคัญของสิ่งสร้าง เหตุการณ์ต่างๆและความสัมพันธ์กับพระวาจาของพระเจ้าที่จะนำไปสู่จิตตารมณ์พระวรสารและการดำเนินชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์ที่แท้จริง ในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างดี

ข่าวโดย อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค
ภาพโดย พนิดา  แหวกวารี

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์