Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03018067
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
268
658
3198
21051
34877
3018067
Your IP: 3.234.143.26
2020-09-23 10:31

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีจัดโบว์ลิ่งการกุศลช่วยผู้ยากไร้ เจ็บป่วยโบว์ลิ่งการกุศลช่วยผู้ยากไร้ เจ็บป่วย
       เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ที่บ้านโป่งโบว์ลิ่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  และนายอนุสิษฐ คุณากร คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ได้เป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โดยมีนายเชษฐ ชาวนาแก้วประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ประธานจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อหารายได้เป็นทุนดำเนินกิจกรรม โครงการสาธารณกุศลต่างๆของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี

และชมรมเครือข่าย 19 ชมรม สมาชิกผู้สูงวัยรวม 2,000 คน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงครามและเพชรบุรี  อาทิเช่น การเยี่ยมเยียนดูแลช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงวัย ผู้ยากไร้ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้ดูแลทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงของผู้สูงวัยโดยผู้สูงวัยเพื่อผู้สูงวัย  นอกจากนี้เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งเป็นทุนในการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผุ้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 13 ซึ่งชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน 2561

    โดยการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน150ทีม ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีมจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม, มุขนายกสังฆมณฑลคาทอลิก เขตราชบุรี พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญและ รองประธานสภาสมาคมผู้สูงอายุประเทศไทย ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ และประเภทบุคคล จากบาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวกอุปนายกสังฆมณฑลคาทอลิก เขตราชบุรีบาทหลวงประสิทธ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการชมรมผู้สูงอายุฯ นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ราชบุรี   ซึ่งนายเชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่า ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเกี่ยวข้องเป็นอย่างดีอาทิ บรรดาผู้สูงวัย สัตบุรุษ ผู้มีจิตศรัทธา บาทหลวงและผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี, สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บาทหลวงนพพร ยอแซฟ, คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี บริษัทบ้านโป่งโบว์ล จำกัด ร้านดาราศิลป์ โพธาราม, บริษัทราชาเซรามิค จำกัด คุณสุกัญญา รัตนชัย บริษัทราชบุรีเคเบิลทีวี จำกัด ตลอดจนผู้มีเกียรติ และผู้มีอุปการคุณอีกจำนวนมาก ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ มุขนายกสังฆมณฑลคาทอลิก เขตราชบุรี และนายอนุสิษฐ คุณากร คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ และคาดว่าจะมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วประมาณ 4แสนบาทเพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมโครงการสาธารณกุศล และจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติเพื่อผู้สูงวัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้วต่อไป

    ด้านนายอนุสิษฐ คุณากร เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและชื่นชมที่ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงวัยเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงวัย ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้สูงวัยด้วยกัน ผู้ยากไร้ ผู้พิการเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นต่อไปในสังคมผู้สูงอายุ  และขอแสดงความยินดีกับ พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ มุขนายกสังฆมณฑลคาทอลิก เขตราชบุรีที่มีส่วนทำให้สังคมผู้สูงวัยเป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีศักยภาพ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้นี้.

ข่าวโดย อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค
ภาพโดย พนิดา  แหวกวารี

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์