Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02968657
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
798
1363
5612
6518
38900
2968657
Your IP: 75.101.173.236
2020-08-06 16:39

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 5
ชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 5

        ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จัดงานชุมนุมระดับสังฆมณฑล รวมพลังผู้สูงวัย ประกาศข่าวดีใหม่เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา 08.00 -13.00 น.

    ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 5 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ "350 ปี มิสซังสยาม รวมพลังผู้สูงวัย ประกาศข่าวดีใหม่"  โดยมีแกนนำผู้สูงวัยจาก 3 สังฆมณฑลร่วมเสวนาหัวข้อดังกล่าว  เริ่มตั้งแต่เวลา 09.15-10.15 น.โดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี บรรยายนำในหัวข้อ "350ปีมิสซังสยาม" นางสุธิดา พรหมภักดี(สัตย์วินิจ) ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และนายเดชาธร พ่วงแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุ เขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ได้ร่วมแบ่งปันเส้นทางและผล "การประกาศข่าวดี" ของสังฆมณฑลและกลุ่มผู้สูงวัยตามลำดับ

    ซึ่งนางสุธิดา พรหมภักดี ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญใน การสืบสานงานสร้างชุมชนคริสตชนใหม่ของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดยพระสังฆราชจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งปัจจุบันพระคุณเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศิล ได้เน้นให้คริสตชน "เติบโตในพระวาจา อาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นฐาน" และกระบวนการวิถีชุมชนวัด โดยใช้รูปแบบ Letio Divina  ส่วนทางด้านนายเดชา ธร พ่วงแก้ว ได้เชิญชวนให้ทุกคนสนใจศึกษากฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติและให้โอกาสคริสตชนฆราวาสในการมีบทบาทส่วนร่วมประกาศข่าวดี โดยเฉพาะผู้ที่อาจดำเนินชีวิตผิดพลาดบกพร่องไป ซึ่งผู้สูงวัยสามารถให้การแนะนำช่วยเหลือนำเขากลับมาหาพระได้ โดยอาศัยกิจกรรมการเยี่ยมเยียนพบปะเอาใจใส่ เป็นต้น

    จากนั้นเวลา 10.20 น. พระคุณเจ้ายอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ได้เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ และเป็นประธานมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง และลูกกตัญญูตัวอย่าง ระดับชาติ ที่ได้รับใบพรจากสมเด็จพระสันตะปาปา และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุและลูกกตัญูญูตัวอย่าง ระดับสังฆมณฑล ประจำปี 2017 โดย มีอาจารย์เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และหลังจบพิธี คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการ เป็นผู้กล่าวขอบคุณพระสังฆราช ประธานในพิธี พระสงฆ์ ซิสเตอร์ และแกนนำผู้สูงวัยจากกลุ่ม/ชมรมระดับวัด ประมาณ 350 คน ที่มาร่วมโมทนาคุณพระ และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้

    เสร็จจากพิธีบูชาขอบพระคุณ ทางชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ที่มาร่วมงานที่ศาลาบันเทิงศิลป์ และจัดให้มีการแบ่งปันบนเวทีเกี่ยวกับ ประสบการณ์การเป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดีด้วยชีวิตของ นายเปาโล วิจิตร เทาลิ้ม ผู้สูงอายุตัวอย่าง ระดับชาติ และนายยอแซฟ ภูริภัทร เปโตร  ลูกกตัญญูตัวอย่าง ระดับชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

โดยนายวิจิตร เทาลิ้ม ผู้สูงอายุตัวอย่างได้เน้นย้ำให้ผู้สูงวัยทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตคริสตชนคาทอลิกที่ดี เริ่มจากในครอบครัว ในอาชีพหน้าที่การงาน ในชุมชนและสังคม เพื่อให้ทุกคนสัมผัสได้ถึงความดี ความรักเมตตาของพระเป็นเจ้าโดยทางชีวิตและกิจการดีที่เราทำ

ด้านนายภูริภัทร เปโตร ลูกกตัญญูตัวอย่าง กล่าวถึงประเด็นสำคัญว่า การประกาศข่าวดีของลูกคือการเอาใจใส่ดูแลปรนบัติพ่อแม่ด้วยความรัก กตัญญูกตเวทีตามพระวาจาของพระเจ้า
    

หลังการแบ่งปันดังกล่าว คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ และประธานชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกประเทศไทย ซึ่งได้ให้เกียรติมาร่วมงานตั้งแต่ต้น ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี และความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในการจัดงานเพื่อผู้สูงอายุด้วยความทุ่มเทเอาใจใส่ และขอขอบคุณพระคุณเจ้า ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นพิเศษที่ให้การสนับสนุนงานผู้สูงอายุเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้ผู้สูงวัยได้รับการดูแลช่วยเหลือ โดยไม่ถูกทอดทิ้ง และจะขอน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทาน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในโอกาสที่เข้าเฝ้าขอพรเมื่ออายุครบ 72 ปี ว่า "ให้ทำงานให้สนุก...ให้ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น"  ซึ่งพระคุณเจ้าปัญญา ได้นำมาเทศน์แบ่งปัน และขอให้ชมรมผู้สูงวัยน้อมนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตและการทำงาน

ภาพโดย พนิดา  แหวกวารี
ข่าวโดย อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค

:::: ชมภาพเพิ่มเติม ::::

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์