Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

วันผู้ป่วยสากล-ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือวันผู้ป่วยสากล-ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ
    วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018  พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี และเนื่องในโอกาสวันผู้ป่วยสากล  จึงจัดให้มีพิธีโปรดศีลเจิมคนไข้ให้กับบรรดาผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยเป็นประจำทุก ๆ ปี

ภาพข่าวโดย พนิดา  แหวกวารี  ::: ชุดที่ 1 ::: ชุดที่ 2 ::: ชุดที่ 3 ::: ชุดที่ 4 ::: ชุดที่ 5 ::: ชุดที่ 6 :::