Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ฉลองวัดนักบุญอังเยลา  ซอนต้าฉลองวัดนักบุญอังเยลา  ซอนต้า
    วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า  จ.ราชบุรี


ภาพข่าวโดย พนิดา  แหวกวารี