Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02238619
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
573
1820
4207
37498
58856
2238619
Your IP: 18.206.241.26
2019-07-23 08:18

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประวัติของคุณพ่อยอแซฟ สุรพล นันทพรพิสุทธิ์
คุณพ่อยอแซฟ สุรพล นันทพรพิสุทธิ์

เกิด: 22 สิงหาคม ค.ศ.1964        สัตบุรุษ: วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย

บิดา: ปรีโม สมหวัง นันทพรพิสุทธิ์   มารดา: อันนา ลออ นันทพรพิสุทธิ์

พี่น้อง 4 คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน คุณพ่อเป็นคนที่ 2

การศึกษา:        ระดับประถม -    โรงเรียนดำเนินวิทยา

                           ระดับมัธยมต้น -  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

                           ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ

                           ระดับอุดมศึกษา - วิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม

กระแสเรียก:

  • คุณพ่อออกัสติน ประดิษฐ์ ว่องวารี เป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร

บ้านเณรเล็ก:    สามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี (ปี ค.ศ. 1978- ปี ค.ศ. 1983)

บ้านเณรกลาง:   สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา (ปี ค.ศ. 1984)

บ้านเณรใหญ่:   สามเณราลัยแสงธรรม (ปี ค.ศ. 1985 - ปี ค.ศ. 1991)

  • รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์

วันที่ 15 สิงหาคม 1989                    ณ สามเณราลัยแสงธรรม

โดย พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์

  • รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม

วันที่ 15 สิงหาคม 1990  ณ สามเณราลัยแสงธรรม

โดย พระสังฆราชไมเกิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ

  • รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

วันที่ 15 สิงหาคม 1992   ณ สามเณราลัยแสงธรรม

โดย พระสังฆราช ยอร์ช ยอด พิมพ์พิสาร

  • รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

วันที่ 31 มกราคม 1993   ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี

โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย

 

บทบาทหน้าที่หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์

ค.ศ.1993               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี

                            ดูแลพระสงฆ์อาวุโส

ค.ศ.1994-1996       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง

ค.ศ.1996-1997       ผู้อำนวยการศูนย์โคเออร์ ราชบุรี

                            เจ้าอาวาสวัดนักบุญอักแนส ชัฎป่าหวาย และ วัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว

ค.ศ.1997-1998       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ

                            จิตตาธิการเยาวชนนอกโรงเรียน

ค.ศ.1998-2000       เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ

ค.ศ.2000-2001       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ

ค.ศ.2001-2002       ดูแลกลุ่มคริสตชนบ้านไทรงาม

                            ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์โคเออร์

                            อธิการบ้านพระแม่มหาการุณย์

ค.ศ.2002-2005       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี

                            รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกนักเรียนประจำ

                            ช่วยงานอภิบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเขตอำเภอเมืองราชบุรี

ค.ศ.2006-2011       เจ้าอาวาสวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า

ค.ศ.2012-ปัจจุบัน     เจ้าอาวาสวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง

                             เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง

ค.ศ. 2017-ปัจจุบัน    ประธานคณะกรรมการฝ่ายอภิบาลคริสตชน

                             จิตตาธิการชมรมสภาอภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี

คติพจน์  "สำหรับหรับพระเจ้า ทุกอย่างเป็นไปได้" มธ. 19:26


ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์