Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ปฏิญาณตนตลอดชีพซิสเตอร์คามิลเลียนปฏิญาณตนตลอดชีพซิสเตอร์คามิลเลียน
         วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018 พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล และปฏิญาณตนตลอดชีพ ภคินีคลารา ผ่องศรี แสงยาอรุณ ภคินีเทเรซา จารุนณี กุ๊นุ และภคินี มารีอามักดาเลนา วิสุตา บุระพันธ์ คณะผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล ณ วัดนักบุญยอแซฟ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

:::: ภาพข่าวโดย พนิดา  แหวกวารี ::::