Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ฉลองวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย จ.ราชบุรีฉลองวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย จ.ราชบุรี
        วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019 เวลา 10.30 น. บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี

 

::::: ภาพข่าว ::::: โดย  พนิดา  แหวกวารี