Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ฉลองวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรีฉลองวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
        วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญยอห์นบอสโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

:::: ภาพข่าว :::: โดยพนิดา  แหวกวารี