Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

70 ปี มรณกรรมพระสังฆราชกาเยตาโนปาซอตตี
70 ปี มรณกรรมพระสังฆราชกาเยตาโนปาซอตตี

    วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2020 เวลา 09:30 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พร้อมด้วยคุณพ่อหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรมรำลึกพระสังฆราชกาเยตาโน ปาซอตตี มิชชันนารีผู้วางรากฐาน บุกเบิก และพระสังฆราชองค์แรกแห่งมิสซังราชบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ( 3 กันยายนค.ศ. 1950 – 2020) แห่งมรณกรรมของท่าน ณ สำนักพระสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี