พิธีปลงศพเทเรซา เรวดี  สุวดินทร์กูร
พิธีปลงศพเทเรซา เรวดี  สุวดินทร์กูร

    วันพุธที่ 31 มีนาคม 2021 เวลา 09.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ เทเรซา  เรวดี  สุวดินทร์กูร  มารดาของคุณพ่อชีวิน  สุวดินทร์กูร พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี และ คุณพ่อชินวัฒน์  สุวดินทร์กูร พระสงฆ์คณะซาเลเซียน  ณ วัดนักบุญโยเซฟ อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี

:::: ภาพข่าวโดย พนิดา  แหวกวารี ::::