ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี
ขอร่วมแสดงความเสียใจ
กับ "ครอบครัวยงค์กมล"
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ
ยอห์นบอสโก พิบูลย์ ยงค์กมล

"ขอพระเจ้าโปรดรับวิญญาณ สู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์"
k-phibul02.jpg k-phibul03.jpg


อ่านบทสัมภาษณ์ อ.พิบูลย์ ยงค์กมล ศิษย์เก่าบ้านเณรฯ
http://www.maryimmaculateseminary.org/.../189-mr-phibul