Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

เข้าเงียบประจำปี สงฆ์ราชบุรีเข้าเงียบประจำปี สงฆ์ราชบุรี

            เมื่อวันที่ 21-24 มีนาคม ณ ศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี คุณพ่อปรีชา พลอยจินดา ประธานคณะสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรีจัดให้มีการเข้าเงียบประจำ ค.ศ.2011 ให้แก่บรรดาพระสงฆ์ของสังฆมณฑล พระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ กล่าวในตอนหนึ่งว่า “ในปีนี้นับว่าเป็นการเข้าเงียบที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากที่สุดเท่าที่เป็นมา” ทั้งนี้เนื่องมาจากพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ผู้ซึ่งได้รับเชิญให้มาเป็นผู้เทศน์ไม่สบายอย่างกระทันหันและแพทย์ไม่อนุญาตให้เดินทางไปไหนไกลๆ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับแผนอย่างวันต่อวัน “แต่อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างก็จบลงอย่างดี เพราพระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งเรา” คุณพ่อปรีชา กล่าวสรุปในพิธีปิด

             พิธีเข้าเงียบเริ่มต้นขึ้นในค่ำวันที่ 21 มีนาคมโดยมีวจนะพิธีขอพรจากพระเจ้า จากนั้นในวันที่ 22 มีนาคมเริ่มจากการภาวนาเช้าพร้อมกันและถวายบูชามิสซาฯโดยมีคุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวกเป็นประธานและให้ข้อคิดที่น่าประทับใจว่า “เมื่อเรามองที่ไม้กางเขน เรามักจะภาวนาขอให้พระเยซูเจ้าลงมาประทับอยู่กับเรา เราอยากให้พระองค์เข้าใจเรา แต่แท้จริงแล้ว เราควรที่จะยกจิตใจของเราขึ้นไปอยู่กับพระองค์บนไม้กางเขน เพื่อเราจะได้เข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ และดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ ไม่ใช่ทำอะไรตามใจของเรา”

             ในช่วงเช้าวันเดียวกันพระคุณเจ้าปัญญาได้มาเป็นผู้เทศน์ ท่านได้แบ่งปันประสบการณ์การเข้าเงียบ 40 วัน 40 คืนที่ประเทศเกาหลี สิ่งที่ท่านเน้นกับคณะสงฆ์ก็คือ การให้ความสนใจและใส่ใจกับการภาวนาและการพัฒนาชีวิตจิต เพราะนี้คืออัตลักษณ์ของการเป็นสงฆ์คาทอลิกของเรา

              ส่วนในวันที่ 23 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่สอง เราเริ่มด้วยพิธีมิสซาฯโดยคุณพ่อสุรินทร์ จารย์อุปการะ คุณพ่อเน้นการเป็นสงฆ์ในฐานะที่ทำงานด้านการศึกษา จะต้องคำนึงถึงงานอภิบาลมากกว่างานบริหาร จากนั้นเป็นการเทศน์ของพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี ซึ่งท่านได้กรุณาเทศน์ให้กับสงฆ์ราชบุรีสองรอบด้วยกัน ข้อคิดที่พระคุณเน้นกับคณะสงฆ์ราชบุรีก็คือ การที่เราจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า เราเองไม่มีอะไรเลย(nothing) แต่พระเจ้าทรงทำให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่าง(everything) ตรงกันข้ามถ้าเราคิดว่าเรามีทุกสิ่ง เรากลับจะไม่มีอะไรสักสิ่ง

               พระคุณเจ้าสิริพงษ์ได้ให้แนวปฏิบัติ เพื่อพระสงฆ์จะได้มีชีวิตจิตที่งดงาม คือ ถวายมิสซาฯทุกวัน แก้บาปอย่างสม่ำเสมอและแสวงหาคำแนะนำวิญญาณ พิจารณามโนธรรมทุกวัน อ่านพระคัมภีร์/หนังสือบำรุงศรัทธา เข้าเงียบเป็นประจำ ศรัทธาต่อแม่พระ และทำกิจศรัทธาพิเศษ

                ในวันที่ 24 มีนาคม คุณพ่อไตรรงค์ มูลตรี สงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี-ธรรมทูตไทย(TMS) ได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงานที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายและมีความสำคัญ โดยคุณพ่อได้ฉายภาพประกอบการแบ่งปันที่น่าสนใจและทำให้คณะสงฆ์ราชบุรีได้เข้าใจสถานการณ์ของพระศาสนจักรเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น

 

                 ส่วนในพิธีปิดการเข้าเงียบนั้น พระคุณเจ้าปัญญา ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการจัดการเข้าเงียบทุกท่าน และขอให้ทุกคนได้จำจดสิ่งดีๆที่ได้รับจากการเข้าเงียบในครั้งนี้ไว้และนำไปปฏิบัติ ขอให้ทุกคนเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างดี ด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าและด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

2011_21-25mar 01.jpg 2011_21-25mar 02.jpg 2011_21-25mar 03.jpg

2011_21-25mar 04.jpg 2011_21-25mar05.JPG 2011_21-25mar06.JPG

2011_21-25mar07.JPG 2011_21-25mar08.JPG 2011_21-25mar09.JPG