Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน "ศิษย์พระเยซู" 2011ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน "ศิษย์พระเยซู" 2011
         สังฆมณฑลราชบุรีจัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็ก ๆ ที่ไม่มีโอกาสเรียนคำสอนในระหว่างปี ได้มีโอกาสเรียนรู้จักพระเยซูเจ้าและฝึกการดำเนินชีวิตคริสตชน เริ่มเปิดค่ายตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2011 จัดเป็นครั้งที่ 40 ที่ศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี (ในบริเวณบ้านเณรเล็กและโรงเรียนดรุณาราชบุรี)โดยมีคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร  ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการและจิตตาธิการค่าย  และมีบราเดอร์ศราวิน  พัดศรีเรือง  เป็นหัวหน้าค่าย  พร้อมด้วยคณะบราเดอร์ ซิสเตอร์  นักบวช ครูคำสอน จำนวน 40 คนมาร่วมจัดค่ายคำสอน ซึ่งในปีนี้มีเด็ก ๆ มาร่วมเข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 230 คน

         สำหรับชื่อค่ายในปีนี้คือ "ศิษย์พระเยซู" และมีคำขวัญ จากพระคัมภีร์ว่า "ถ้าท่านทั้งหลายรักกันและกัน  ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา" (ยน 13:35)

         จัดการเรียนโดยแบ่งเป็น 11 ห้องเรียน คือ ศีลล้างบาป 3 ห้องเรียน  ศีลมหาสนิทครั้งแรก 3 ห้องเรียน  ศีลกำลัง  3 ห้องเรียน  รื้อฟื้นคำสัญญาศีลล้างบาป(ศีลสง่า) 1 ห้องเรียน และคริสตศาสตร์(คำสอนเยาวชน) 1 ห้องเรียน  บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและมีความสุข  ด้วยบรรยากาศที่หนาวเย็นปนกับละอองฝน ทำให้บรรยากาศค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้ต้องปรับเปลี่ยนตารางเวลาต่าง ๆ  มีบรรดาผู้มีน้ำใจดีได้บริจาคเงิน  ข้าวสาร ผัก ผลไม้ ขนม เสื้อผ้า  เสื้อกันหนาวมาให้กับเด็ก ๆ ขอพระเจ้าประทานพรตอบแทนในความมีน้ำใจดีของทุกท่าน

2011_26mar01.JPG 2011_26mar02.JPG 2011_26mar03.JPG

2011_26mar04.JPG 2011_26mar05.JPG 2011_26mar06.JPG

2011_26mar07.JPG 2011_26mar08.JPG 2011_26mar09.JPG

2011_26mar10.JPG 2011_26mar11.JPG 2011_26mar12.JPG

2011_26mar13.JPG 2011_26mar14.JPG 2011_26mar15.JPG

2011_26mar16.JPG 2011_26mar17.JPG 2011_26mar18.JPG

2011_26mar19.JPG 2011_26mar20.JPG 2011_26mar21.JPG

2011_26mar22.JPG 2011_26mar23.JPG 2011_26mar24.JPG

2011_26mar25.JPG 2011_26mar26.JPG 2011_26mar27.JPG

2011_26mar28.JPG 2011_26mar29.JPG 2011_26mar30.JPG

2011_26mar31.JPG 2011_26mar32.JPG 2011_26mar33.JPG

2011_26mar34.JPG 2011_26mar35.JPG 2011_26mar36.JPG

2011_26mar37.JPG 2011_26mar38.JPG 2011_26mar39.JPG

2011_26mar40.JPG 2011_26mar41.JPG 2011_26mar42.JPG

2011_26mar43.JPG 2011_26mar44.JPG 2011_26mar45.JPG

2011_26mar46.JPG