Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03013352
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
603
1022
5399
16336
34877
3013352
Your IP: 3.237.71.23
2020-09-18 14:51

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนฯ ปี 2011พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนฯ ปี 2011
         เมื่อวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2011 เวลา 09.30 น. พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญเป็นประธานในพิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ให้กับนักเรียนค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ณ วัดนักบุญยอห์น  บอสโก จ.ราชบุรี
         โครงการอบรมคำสอนเด็กภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี 2011 นี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 40  โดยมีชื่อค่ายว่า “ศิษย์...พระเยซู” ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม และสิ้นสุดลงในวันนี้ รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห์  มีเด็กเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 251 คน เป็นนักเรียนชาย  120   คน นักเรียนหญิง 131  คน


               สำหรับการดำเนินการจัดการอบรมคำสอนในปีนี้ มีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร เป็นผู้อำนวยการร่วมกับคณะครูจำนวน 37 ท่าน ประกอบไปด้วย   คณะสามเณรใหญ่สังฆมณฑลราชบุรีจำนวน 7 ท่าน , สามเณรใหญ่จากสังฆมณฑลอุดรธานี 2 ท่าน, สามเณรใหญ่คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ 2 ท่าน, สามเณรใหญ่คณะภราดาน้อยกาปูชิน 3 ท่าน, สามเณรใหญ่คณะฟรังซิสกัน 1 ท่าน, ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ผู้ป่วยแห่งนักบุญคามิลโลจำนวน 5 ท่าน, ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์   2 ท่าน, ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพ  1 ท่าน, เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี 7 ท่าน,  คณะครูที่มาจากวัดต่างๆในสังฆมณฑลราชบุรี  3 ท่าน, นักศึกษาจากคณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม 1 ท่าน ,อาสาสมัครจากคณะกรรมการเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี 1 ท่าน และ อาสาสมัครจากวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลองอีก 1 ท่าน

 สำหรับการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ จำนวน 11 ห้องเรียน ได้แก่
• ระดับชั้นศีลล้างบาป    จำนวน   3   ห้องเรียน
• ระดับชั้นศีลมหาสนิท    จำนวน  3  ห้องเรียน
• ระดับชั้นศีลกำลัง    จำนวน 3  ห้องเรียน
• การรื้อฟื้นคำสัญญาศีลล้างบาป   จำนวน   1  ห้องเรียน
• ระดับคริสตศาสนธรรม   จำนวน   1  ห้องเรียน

           ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ พวกเราคณะครูทุกคนต่างพยายามทำงานอย่างเต็มที่ในการ  ให้การอบรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆที่ช่วยเสริมทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี และในวันนี้มีเด็กที่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ จำนวน  94  คน  แบ่งเป็น
ศีลล้างบาป จำนวน     9   คน   ศีลมหาสนิทครั้งแรก     27  คน   ศีลกำลัง      32   คน   การรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป  23    คน    ผู้รับศีลศักดิ์สิทธิ์สมทบ   7   คน
           การดำเนินการ จัดการอบรมคำสอนเด็ก ภาคฤดูร้อนในปีนี้ ได้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน ขอพระเจ้าโปรดประทานพระพรสำหรับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่ายคำสอนในปีนี้

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์