Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ติดตามงานในเขตแพร่ธรรมพิเศษ อ.สวนผึ้งติดตามงานในเขตแพร่ธรรมพิเศษ อ.สวนผึ้ง
          เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 คุณพ่อเสนอ  ดำเนินสดวก ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการฝ่ายงานธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี  ได้เดินทางไปยัง "เขตพื้นที่แพร่ธรรมพิเศษ อ.สวนผึ้ง " โดยมีคุณพ่อไพบูลย์  รุจิรัตน์ ผู้รับผิดชอบเขตแพร่ธรรมฯ   ได้รายงานถึงความคืบหน้าในโครงการต่าง ๆ เป็นต้นงานแพร่ธรรมกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์  ในหมู่บ้าน ห้วยคลุม  หมู่บ้านตะโกล่าง และหมู่บ้านห้วยสุด 

ปัจจุบันได้มีครูคำสอนประจำ 2 คน  ที่คอยดูแลประสานงาน  สอนคำสอน  นำสวดภาวนาตามบ้าน  และได้รับความร่วมมือจากศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี  เข้าไปจัดกิจกรรม สอนคำสอน ทุก ๆ เดือน  โอกาสนี้  ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านห้วยสุดและตะโกล่าง  ซึ่งกำลังมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของชาวบ้าน

mission_2011_31may01.JPG mission_2011_31may02.JPG mission_2011_31may03.JPG

mission_2011_31may04.JPG mission_2011_31may05.JPG mission_2011_31may06.JPG

mission_2011_31may07.JPG mission_2011_31may08.JPG mission_2011_31may09.JPG

mission_2011_31may10.JPG mission_2011_31may11.JPG mission_2011_31may12.JPG

mission_2011_31may13.JPG mission_2011_31may14.JPG mission_2011_31may15.JPG

mission_2011_31may16.JPG mission_2011_31may17.JPG mission_2011_31may18.JPG

mission_2011_31may20.JPG