Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02969220
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
154
1207
6175
7081
38900
2969220
Your IP: 35.172.233.2
2020-08-07 02:29

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

อบรมผู้นำยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรีอบรมผู้นำยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี
           หน่วยงานยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรีร่วมกับศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  จัดการอบรมผู้นำยุวธรรมทูต  เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2011 ณ บ้านสวนพระหฤทัย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  ในหัวข้อ "เพื่อนช่วยเพื่อน  ชวนเพื่อนไปวัดทุกวันอาทิตย์"

โดยมีจุดประสงค์ให้เยาวชนผู้นำในเขตวัดและโรงเรียนของสังฆมณฑล  ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในพิธีกรรม  อย่างถูกต้องและมีความหมาย  และสามารถนำบรรดาเพื่อน ๆ เด็ก ๆ ด้วยกันให้เข้าร่วมในกิจกรรมของกลุ่มยุวธรรมทูตและชวนกันไปวัดทุก ๆ วันอาทิตย์

             กิจกรรมเริ่มด้วยรู้จักประวัติ จิตตารมณ์ของสมณองค์กรยุวธรรมทูต  และประสบการณ์ชีวิตที่ลำบาก ขาดแคลน ของเด็ก ๆ ในทวีปต่าง ๆ ผ่านทางวีดีโอ โดยคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร  ได้ให้ความหมายของการประกาศข่าวดี  นำให้เด็ก ๆ ได้มองถึงความต้องการของผู้อื่น  และให้แต่ละคนได้เป็นข่าวดีสำหรับบุคคลที่อยู่รอบข้าง

            ในช่วงบ่าย  คุณพ่อไพศาล  ยอแซฟ  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของพิธีกรรม  เป็นต้น พิธีบูชาขอบพระคุณ  และแบ่งการฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่ในพิธีกรรมเป็น 3 ฐาน คือ 1.ฝึกการจัดเตรียมพระแท่น และช่วยมิสซา  2.ฝึกการจัดเตรียมบทเพลง นำขับร้องและพิธีกร  3.ฝึกการเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ภาวนาเพื่อมวลชน

           ในวันที่สอง  ช่วงเช้า  ได้ให้แต่ละกลุ่มวัด/โรงเรียน  เข้ากลุ่มฝึกการแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน โดยมีคุณครูประจำกลุ่มเป็นผู้นำการแบ่งปัน  และการระดมความคิดในการจัดทำโครงการที่วัดและโรงเรียนและเสนอวิธีการชวนเพื่อน ๆ มาวัดทุกวันอาทิตย์

          ปิดการอบรมด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  ผู้อำนวยการสมณะองค์กรสนันสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก(PMS) ประเทศไทย

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์