Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

หน่วยประกาศฯเยี่ยมเยียนคริสตชนวัดหลักห้าหน่วยประกาศฯเยี่ยมเยียนคริสตชนวัดหลักห้า
      ทีมเยี่ยมเยียน หน่วยงานประกาศพระวรสาร ราชบุรี ได้ออกเยี่ยมเยียนบ้านสัตบุรุษวัดแม่พระสายประคำ หลักห้า โดยความร่วมมือกับคุณพ่อวิริยะ  สู้เสงี่ยม เจ้าอาวาส เป็นผู้นำและติดต่อกับทางบ้านของสัตบุรุษให้ โอกาสนี้ทางทีมงานได้นำรูปปั้น บุญราศีพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 ไปด้วย เพื่อให้สัตบุรุษได้สวดขอพร  อวยพรด้วยพระคัมภีร์  อ่านพระคัมภีร์ แบ่งปันข้อคิด อวยพรผู้อาวุโส ผู้เจ็บป่วย หลังจากจบการเยี่ยม ทีมงานได้เชิญทุกครอบครัวมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทีวัดในวันอาทิตย์ หลังจากมิสซาก็มีการจัดกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน


visit_lhukha01.JPG visit_lhukha02.JPG visit_lhukha03.JPG

visit_lhukha04.JPG visit_lhukha05.JPG visit_lhukha06.JPG

visit_lhukha07.JPG visit_lhukha08.JPG visit_lhukha09.jpg

visit_lhukha10.JPG visit_lhukha11.jpg visit_lhukha12.jpg

visit_lhukha13.jpg visit_lhukha14.JPG visit_lhukha15.JPG

visit_lhukha16.JPG visit_lhukha17.JPG visit_lhukha18.JPG

visit_lhukha19.JPG visit_lhukha20.JPG visit_lhukha21.JPG

visit_lhukha22.JPG visit_lhukha23.JPG visit_lhukha24.JPG

visit_lhukha25.JPG visit_lhukha26.JPG visit_lhukha27.JPG

visit_lhukha28.JPG