Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประชุมคุณพ่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ
         เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 คุณพ่อไพยง  มนิราช อุปสังฆราช  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทางเทววิทยาในเรื่อง “ สิทธิและหน้าที่ของคุณพ่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร”  เพื่อให้การทำหน้าที่เจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสในงานอภิบาลและประกาศข่าวดีเกิดผลตามเจตนาของพระศาสนจักรสากลและพระศาสนจักรท้องถิ่น  และเพื่อเป็นการช่วยเหลือคุณพ่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯให้มีความมั่นใจในสิทธิและหน้าที่    ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์ ชั้น 2 อาคารราชินีแห่งอัครสาวก

  โดยมีศึกษา  อภิปราย  ซักถามข้อสงสัย เกี่ยวกับหน้าที่ การบันทึกศีลศักดิ์สิทธิ์ บันทึกหมายเหตุ การส่งข่าว -ข้อมูลระหว่างวัดกับศูนย์ฯ ซึ่งในภาคบ่ายได้เปิดโอกาสให้เลขาหรืออาสาสมัครของวัดเข้าร่วมรับฟังด้วย

2012_13jun01.JPG 2012_13jun02.JPG 2012_13jun03.JPG

2012_13jun04.JPG 2012_13jun05.JPG 2012_13jun07.JPG

2012_13jun08.JPG 2012_13jun09.JPG 2012_13jun10.JPG

2012_13jun11.JPG 2012_13jun12.JPG 2012_13jun13.JPG

2012_13jun14.JPG 2012_13jun15.JPG