Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02972212
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
14
1040
1054
10073
38900
2972212
Your IP: 3.235.45.196
2020-08-10 00:08

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการชมรมสภาอภิบาลวัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการชมรมสภาอภิบาลวัด
            เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2013 คุณพ่อสมควร  หมายแม้น จิตตาธิการชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011-2015” ณ  เพชรไพลิน  รีสอร์ท    จ.กาญจนบุรี โดยมีพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ และคุณพ่อไพยง   มนิราช  อุปสังฆราช เป็นวิทยากรเสียงจากจิตตาธิการฯ
                 จากข้อกำหนดสังฆมณฑลราชบุรี ปีคริสตศักราช 2010 มาสู่แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011 – 2015 สังฆมณฑลราชบุรีนั่น ซึ่งเป็นเจตนาและความปรารถนาอย่างแรงกล้าของพระสังฆราช ในการบริหารสังฆมณฑลแบบมีส่วนร่วม ทั้งพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส โดยยึดหลักการทางเทววิทยาที่ว่าศีลมหาสนิท รวมทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้น ทางชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี เพื่อสนองเจตนา และความปรารถนาของพระสังฆราชนั้น เราสมาชิกของชมรมสภาอภิบาลวัดทุกคน มีความจำเป็นที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจในโครงสร้างและการบริหาร ข้อกำหนด และแผนงาน เพื่อให้เข้าใจตรงกัน เพื่อจะได้มีระบบและต่อเนื่องภายใต้ข้อกำหนด และแผนปฏิบัติงานอภิบาลของสังฆมณฑลราชบุรี

                ดังนั้น ในโอกาสที่ชมรมสภาอภิบาลวัด ได้สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนปฏิบัติงานอภิบาลและประกาศข่าวดี คริสตศักราช 2011-2015” ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2013 นั้น สมาชิกของชมรมสภาอภิบาลจะได้ทำการศึกษาและเขียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และโครงการให้สอดคล้องกับของสังฆมณฑลราชบุรี

                 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในเรื่องของนโยบาย ของสังฆมณฑลราชบุรี และอยู่ร่วมกับพวกเราตลอดเวลา ขอขอบคุณบาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง มนิราช (คุณพ่ออุปสังฆราช) ที่ช่วยเป็นธุระ ในการดำเนินการจัดสัมมนาทุกอย่างและให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การบริหารพระศาสนจักร” และอยู่ร่วมกับพวกเราตลอดเวลาด้วยเช่นกัน และต้องขอขอบใจเจ้าหน้าที่ของศูนย์สังฆมณฑลราชบุรีเป็นพิเศษในการช่วยเตรียมงาน เตรียมเอกสาร เตรียมความพร้อม เพื่ออำนวยความสะดวกทุกประการตลอดการสัมมนา

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์