Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02977549
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
530
974
6391
15410
38900
2977549
Your IP: 34.200.222.93
2020-08-15 12:22

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ที่ สร. 076/2013
18 กันยายน 2556
เรื่อง เชิญชวนร่วมรณรงค์สวดสายประคำ เดือนตุลาคม 2013
เรียน คุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่ออธิการ ซิสเตอร์ ที่เคารพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย
::: 1. โครงการ ‘เดือน “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ”’ :::
::: 2. แบบบันทึก ก.:::
คณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประคำ ได้จัดโครงการ ‘เดือน “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ”’ เพื่อรณรงค์ให้คาทอลิกรู้จัก รัก และมีความศรัทธาต่อการสวดสายประคำให้มากขึ้น ปี 2013 นี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดจุดประสงค์ของการสวดสายประคำไว้ 5 ประการ คือ


1.เพื่อส่งเสริมสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาที่จะเกิด (The unborn baby)
2.เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมือง และสันติภาพของโลก
3.เพื่อส่งเสริมความเชื่อและความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว
4.เพื่อส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช
5.เพื่อขอพระแม่มารีย์เพิ่มพูนความเชื่อผ่านทางการสวดสายประคำ

ดังนั้น เพื่อให้พี่น้องคริสตชนคาทอลิกในสังฆมณฑลราชบุรี ได้ร่วมในโครงการ ‘เดือน “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ”’ จึงขอให้คุณพ่อ ซิสเตอร์ ได้เชิญชวนสัตบุรุษได้เข้าร่วมการรณรงค์ดังกล่าว ทั้งเพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาต่อแม่พระ และความปรารถนาดีผ่านทางจุดประสงค์ของโครงการด้วย

อนึ่ง เพื่อความสะดวก ขอให้แต่ละวัด หน่วยงาน ได้รวบรวมจำนวนการสวดสายประคำ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่แนบมา ส่งมาที่สำนักพระสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2013 เพื่อรวบรวมส่งคณะกรรมการต่อไป

ขอแม่พระช่วยให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้า

ด้วยความเคารพ

(คุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์)
เลขานุการพระสังฆราช

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์