Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่อดอมินิกโก  ซาวีโอ  มนตรี  มณีจิตร (จูสวย)

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อดอมินิกโก  ซาวีโอ  มนตรี  มณีจิตร (จูสวย)

วันเกิด               29  กรกฎาคม  2446/1903

วันบวช              17  มกราคม    2475/1932

วันที่มรณภาพ     30  กันยายน  2517/1974