Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่อเปโตร ปราโมทย์  นิลเพ็ชร

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อเปโตร ปราโมทย์  นิลเพ็ชร

วันเกิด               27 สิงหาคม 2516/1973

วันบวช              16 มิถุนายน 2545/2002

ตำแหน่งหน้าที่   เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง
                        ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการฝ่ายงานธรรมทูต