พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
 
ชื่อ-นามสกุล                            พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
วันเกิด                                     18 ธันวาคม 2492/1949
วันบวช                                    22 พฤษภาคม 2519/1976
แต่งตั้งเป็นพระสังฆราช             18 มีนาคม  2548/2005
อภิเษกเป็นพระสังฆราช             28 พฤษภาคม 2548/2005  
ตำแหน่ง                พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
อ่านประวัติ