คุณพ่อยอห์นบอสโก สิทธิพล พานิชอุดม
ชื่อ - สกุล         คุณพ่อยอห์นบอสโก สิทธิพล  พานิชอุดม

วันเกิด               31 มกราคม 2499/1956

วันบวช              29 พฤษภาคม 2526/1983

ตำแหน่งหน้าที่    เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย
                           หัวหน้าเขตใต้