คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ
ชื่อ - สกุล          คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์  กฤษเจริญ

วันเกิด               29 กันยายน 2498/1955

วันบวช              11 พฤษภาคม 2527/1984

ตำแหน่งหน้าที่  หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา และอาจารย์ประจำ วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
                      จิตตาธิการ คณะกรรมการเพื่อฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี
                      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก