Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

01783359
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
734
2002
6476
29840
48725
1783359
Your IP: 54.156.39.245
2018-10-17 06:43

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"พระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการรักพระเจ้าและแสดงความรักต่อพระเจ้าโดยกระทำกิจการแห่งความรักต่อเพื่อนบ้านของเรา"

ข่าวดีประจำสัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

ประสบการณ์ชีวิต
  1. มีเรื่องเล่าว่า ขณะที่นักพรตคนหนึ่งกำลังสวดภาวนาอยู่นั้น ก็มีหนูตัวหนึ่งมากัดที่นิ้วเท้าของท่าน นักพรตท่านนั้นรู้สึกรำคาญและทนไม่ไหว จึงวางหนังสือสวดลงและวิ่งไล่เหยียบหนูตัวนั้น ขณะที่หนูตัวนั้นกำลังวิ่งหนีมันก็หันมาถามนักพรตท่านนั้นว่า นี่ท่านกำลังสวดภาวนาจริงหรือ?
2. เรารู้สึกอย่างไรเมื่อคนหนึ่งบอกว่ารักเพื่อนพี่น้อง แต่เขาไม่เคยช่วยเหลือเพื่อนพี่น้อง

พระคัมภีร์
(อพยพ 22:20-26; สดุดีที่ 18; เธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่ง 1:5 ค-10  มัทธิว 22:34-40)
3. บทอ่านที่หนึ่ง กล่าวถึงการรักเพื่อนบ้านโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส เพราะอิสราเอลเป็นคนต่างชาติในแผ่นดินอียิปต์ เช่นเดียวกับพระเจ้าคุ้มครองพวกเขาและปฏิบัติกับพวกเขาด้วยความเมตตา ดังนั้นพวกเขาจะต้องแสดงความรักความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นด้วย
4. บทสดุดี18 บทเพลงที่แสดงถึงความรักต่อพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงรักและเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้น
5. บทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลเป็นแบบอย่างของการแสดงความรักซึ่งกันและกันตามคำสอนและแบบอย่างของพระเยซูเจ้าที่ได้ทรงกระทำ ท่านได้ความทุกข์ยากหลายประการ แต่ท่านก็ยังมีความปีติยินดีของพระจิตเจ้า ด้วยเหตุนี้ท่านจึงเป็นแบบอย่างให้กับผู้มีความเชื่อทุกคน
6. พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงรวมบัญญัติแห่งความรักต่อพระเจ้าและรักเพื่อนพี่น้อง ให้เป็นบัญญัติที่สำคัญสูงสุดในชีวิตของคริสตชน ความรักต่อเพื่อนบ้านเรื่องไม่ใช่เรื่องของความรู้สึก แต่เป็นการกระทำที่เราแบ่งปันกับคนอื่นด้วยความรัก เพราะพระเจ้าทรงรักเราแม้เราจะไม่สมควรได้รับรักจากพระ แต่พระเจ้าก็ยังทรงรักและห่วงใยแก่เรา

ข้อปฎิบัติ
7. รักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน  หมายความว่า เราไว้วางใจต่อพระเจ้าและแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกสิ่งและทำให้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเรา มีหลายวิธีที่เราสามารถแสดงความรักและความกตัญญูของเราต่อพระเจ้าเช่น ยอมรับและถวายความไว้วางใจทั้งหมดของเราต่อพระเจ้า ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้า สวดภาวนาเช้า – ค่ำ ขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าสม่ำเสมอ และสร้างความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าในการอ่านพระวาจา ร่วมบูชาขอบพระคุณและรับศีลศักดิ์สิทธิ์
8.  รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง คือพระประสงค์ของพระเจ้าคือ ให้เรารักกันและกันและเห็นพระองค์ในเพื่อนพี่น้องของเรา อาศัยพระจิตเจ้าพระองค์จะทรงช่วยเราให้แสดงออกถึงความรักต่อพระเจ้าโดยการรักเพื่อนพี่น้องของเราได้โดยการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ให้อภัยแก่กันและกัน ภาวนาให้สำหรับทุกคน และใช้ความสามารถและพรที่พระเจ้าประทานให้เราช่วยเหลือ ปลอบโยนซึ่งกันและกัน การกระทำเช่นนี้ก็เป็นการประกาศข่าวดีด้วยการกระทำและคำพูดในชีวิตเรา

 

 

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์