Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

01931283
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1713
1849
5700
39418
37521
1931283
Your IP: 54.227.76.180
2019-01-22 19:23

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"วันนี้เน้นเหตุการณ์ที่เตรียมไปสู่เรื่องการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูเจ้า เริ่มตั้งแต่คำสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อตระกูลของกษัตริย์ดาวิด โดยเฉพาะบทบาทของพระมามารีย์ในแผนการไถ่บาปอันนำความรอดมาสู่เราทุกคน"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ประสบการณ์ชีวิต
1.    การทำงานทุกอย่างต้องมีการวางแผน ยิ่งงานใหญ่ยิ่งต้องวางแผนอย่างละเอียด
2.    การเสด็จมาของพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่บาปโลก มีการตระเตรียมงานที่ยิ่งใหญ่และยาวนาน และเต็มไปด้วยเรื่องที่น่าประหลาดใจ

พระคัมภีร์และคำสอน
3.    เรื่องประหลาดใจแรกมาจากบทอ่านที่หนึ่ง (2ซมอ 7:1-5,8-11,16) เป็นเรื่องคำสัญญาที่พระเจ้าทรงมีต่อกษัตริย์ดาวิดและสืบเนื่องมายาวนานจนสำเร็จลงในกษัตริย์องค์สดท้ายคือพระเยซูเจ้า
4.    บทสดุดี (สดด 89) เตือนเราให้คิดถึงคำสัญญาของพระเจ้าและความน่าประหลาดใจต่างๆ ที่พระเจ้าทรงมีต่อดาวิดและผู้สืบทอดในนามของพันธสัญญา
5.    เรื่องประหลาดใจที่สองเป็นเรื่องคำอธิบายของนักบุญเปาโล (รม 16:25-27)) ที่เปิดเผยแผนการเรื่องการไถ่บาปมนุษย์ของพระเจ้าที่มีให้มนุษย์โดยผ่านทางพระเยซูเจ้า
6.    พระวรสาร (ลก 1:26-38) นำความประหลาดใจโดยบอกเราว่ากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ดาวิดจะเกิดมาจากหญิงพรหมจารีธรรมดาๆคนหนึ่ง โดยฤทธิอำนาจของพระจิตเจ้า ไม่ได้เลือกที่จะเกิดจากชนชั้นสูง แต่ทรงเลือกบุคคลที่สุภาพถ่อมตนและไว้วางใจในคำสัญญาขงพระเจ้า

ข้อปฎิบัติ
7.    เราต้องนบนอบพระเจ้าโดยตอบรับ “ครับ/คะ” พระเจ้าเหมือนพระแม่มารีย์ ความนบนอบที่แท้จริงต้องมาจากการตัดสินใจอย่างอิสระโดยไตร่ตรองอย่างดีแล้วว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ “ถูกต้อง” และเป็นสิ่งที่ “ดีงาม” ซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างมากเนื่องมาจากเรื่องนั้นๆ อาจจะขัดแย้งกับความคาดหวังของสังคม ความนบนอบต่อพระเจ้ายังหมายถึง “การอุทิศตน” เพื่อ “รับใช้” สังคม เหมือนพระเยซูเจ้าที่ทรงปฏิบัติตามแบบอย่างของพระแม่มารีย์เช่นกัน คือพระองค์ทรง "ตอบรับ" พระประสงค์ของพระเจ้าในการยอมรับการทรมานและความตายบนไม้กางเขน การนบนอบของพระแม่มารีย์และพระเยซูจึงเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตของเรา เรานบนอบพระเจ้าได้โดยการไม่เลือกกระทำตามน้ำใจหรือตามกระแสสังคม หรือตามค่านิยมผิดๆของโลก แต่ยึดเอาคำสอนของพระองค์มาเป็นหลักในการตัดสินใจดำเนินชีวิต เมื่อเรา “นบนอบ” ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ ก็หมายความว่าพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดในจิตใจของเราแล้ว เหมือนที่พระกุมารเยซูบังเกิดในถ้ำเมื่อกว่าสองพันปีมาแล้วนั้นเอง

 

ค้นหาภายในเว็บ

ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์