Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

01875740
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1122
1241
1122
21396
41688
1875740
Your IP: 34.203.225.78
2018-12-16 21:07

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"ฉลองพระเมตตา"

 “พระเมตตาของพระเจ้า ความเชื่อศรัทธา ความไว้วางใจ และการอภัยบาป”
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

ประสบการณ์ชีวิต
     1. ข่าวน่าประทับใจข่าวหนึ่งคือญาติของลุงจรูญ (ลุงซาเล้ง) เสียใจที่ต้องสูญเสียคุณลุงไป หลังจากถูกนายจ๊อดทำร้ายร่างกาย ขณะเดียวกันก็ขอให้อภัยผู้ที่ก่อเหตุ เพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปคิดแค้นเอาผิด แต่ถึงอย่างไรก็ตามขอให้นายจ๊อตได้รับผลการกระทำที่ก่อไว้ตามกฎหมาย

     2. วันนี้ฉลองพระเมตตาของพระเยซูเจ้า พระเมตตาของพระองค์แสดงออกด้วยศีลอภัยบาป แม้ว่าเราจะทำบาปผิดต่อพระองค์สักกี่ครั้งก็ตาม พระเจ้าทรงมีเมตตาต่อเราก็เพื่อให้เรามีเมตตาต่อผู้อื่นต่อไป

พระคัมภีร์และคำสอน
     3.  บทอ่านที่หนึ่ง (กจ 4:32-35) เล่าเรื่องการทำกิจเมตตาฝ่ายกายที่บรรดาคริสตชนยุคแรกได้ปฏิบัติก่อนที่ชาวยิวและชาวโรมันจะได้เบียดเบียนพวกเขา พวกเขาได้แสดงความรักความเมตตาตามแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำและทรงสอน
     4. บทอ่านที่สอง (1ยน5:1-6) หลังจากเน้นการทำกิจเมตตาทั้งฝ่ายกายแล้ว นักบุญยอห์นเตือนเราว่าต้องกิจเมตตาฝ่ายจิตโดยการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าจากพันธสัญญาเดิมและบัญญัติแห่งความรักของพระเยซูเจ้า
     5. พระวรสาร (ยน20:19-31) เตือนเราให้ระลึกว่าพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลอภัยบาปซึ่งเป็นศีลแห่งพระเมตตาของพระเจ้า พระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพได้ทรงมอบอำนาจการให้อภัยบาปแก่บรรดาอัครสาวก

ข้อปฎิบัติ
     6. “เราต้องน้อมรับพระเมตตาของพระเจ้า” โดยการเข้ารับศีลอภัยบาป จัดเวลาเพื่อการนมัสการและขอบพระคุณพระเมตตาด้วยการอยู่ต่อหน้าศีลมหาสนิทเป็นการส่วนตัว และที่สำคัญคือการทำกิจเมตตาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตในชีวิตประจำวัน
     7. ให้เราภาวนาวอนขอความเชื่อศรัทธาที่ทำให้เราสามารถมอบตนเองให้พระเจ้าทรงนำทางในการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความรัก ความเชื่อที่มีชีวิตเช่นนี้ทำให้เราได้เห็นพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในตัวผู้อื่นและมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความรักเมตตา
     8. คำแนะนำของนักบุญโทมัสอัครสาวกปิตาจารย์ฝ่ายจิตเพื่อให้เรามีความเชื่อที่มีชีวิตดังนี้ 1) ก่อนอื่น เราต้องมีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าเป็นการส่วนตัวและดำเนินชีวิตเลียบแบบพระองค์โดยการอ่านพระคัมภีร์และไตร่ตรองพระวาจาของพระองค์ทุกวัน 2) บำรุงหล่อเลี้ยงความเชื่อด้วยการภาวนาทั้งส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่น 3) เราต้องเข้าร่วมในพระเมตตาของพระเยซูเจ้าด้วยการรับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตากล่าวว่า "ถ้าเราภาวนา เราจะมีศรัทธา ถ้าเราศรัทธา เราจะรัก ถ้าเรารักเราจะรับใช้ นี้แหละคือการนำความรักของพระเจ้าลงสู่การปฏิบัติจริง"

 

ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์