Get Adobe Flash player

คณะสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี 2019

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02035839
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1692
1626
3318
37579
50566
2035839
Your IP: 54.196.208.187
2019-03-18 23:37

ประกาศเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ 2019/2562

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"ฉลองพระเมตตา"

 “พระเมตตาของพระเจ้า ความเชื่อศรัทธา ความไว้วางใจ และการอภัยบาป”
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

ประสบการณ์ชีวิต
     1. ข่าวน่าประทับใจข่าวหนึ่งคือญาติของลุงจรูญ (ลุงซาเล้ง) เสียใจที่ต้องสูญเสียคุณลุงไป หลังจากถูกนายจ๊อดทำร้ายร่างกาย ขณะเดียวกันก็ขอให้อภัยผู้ที่ก่อเหตุ เพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปคิดแค้นเอาผิด แต่ถึงอย่างไรก็ตามขอให้นายจ๊อตได้รับผลการกระทำที่ก่อไว้ตามกฎหมาย

     2. วันนี้ฉลองพระเมตตาของพระเยซูเจ้า พระเมตตาของพระองค์แสดงออกด้วยศีลอภัยบาป แม้ว่าเราจะทำบาปผิดต่อพระองค์สักกี่ครั้งก็ตาม พระเจ้าทรงมีเมตตาต่อเราก็เพื่อให้เรามีเมตตาต่อผู้อื่นต่อไป

พระคัมภีร์และคำสอน
     3.  บทอ่านที่หนึ่ง (กจ 4:32-35) เล่าเรื่องการทำกิจเมตตาฝ่ายกายที่บรรดาคริสตชนยุคแรกได้ปฏิบัติก่อนที่ชาวยิวและชาวโรมันจะได้เบียดเบียนพวกเขา พวกเขาได้แสดงความรักความเมตตาตามแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำและทรงสอน
     4. บทอ่านที่สอง (1ยน5:1-6) หลังจากเน้นการทำกิจเมตตาทั้งฝ่ายกายแล้ว นักบุญยอห์นเตือนเราว่าต้องกิจเมตตาฝ่ายจิตโดยการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าจากพันธสัญญาเดิมและบัญญัติแห่งความรักของพระเยซูเจ้า
     5. พระวรสาร (ยน20:19-31) เตือนเราให้ระลึกว่าพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลอภัยบาปซึ่งเป็นศีลแห่งพระเมตตาของพระเจ้า พระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพได้ทรงมอบอำนาจการให้อภัยบาปแก่บรรดาอัครสาวก

ข้อปฎิบัติ
     6. “เราต้องน้อมรับพระเมตตาของพระเจ้า” โดยการเข้ารับศีลอภัยบาป จัดเวลาเพื่อการนมัสการและขอบพระคุณพระเมตตาด้วยการอยู่ต่อหน้าศีลมหาสนิทเป็นการส่วนตัว และที่สำคัญคือการทำกิจเมตตาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตในชีวิตประจำวัน
     7. ให้เราภาวนาวอนขอความเชื่อศรัทธาที่ทำให้เราสามารถมอบตนเองให้พระเจ้าทรงนำทางในการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความรัก ความเชื่อที่มีชีวิตเช่นนี้ทำให้เราได้เห็นพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในตัวผู้อื่นและมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความรักเมตตา
     8. คำแนะนำของนักบุญโทมัสอัครสาวกปิตาจารย์ฝ่ายจิตเพื่อให้เรามีความเชื่อที่มีชีวิตดังนี้ 1) ก่อนอื่น เราต้องมีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าเป็นการส่วนตัวและดำเนินชีวิตเลียบแบบพระองค์โดยการอ่านพระคัมภีร์และไตร่ตรองพระวาจาของพระองค์ทุกวัน 2) บำรุงหล่อเลี้ยงความเชื่อด้วยการภาวนาทั้งส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่น 3) เราต้องเข้าร่วมในพระเมตตาของพระเยซูเจ้าด้วยการรับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตากล่าวว่า "ถ้าเราภาวนา เราจะมีศรัทธา ถ้าเราศรัทธา เราจะรัก ถ้าเรารักเราจะรับใช้ นี้แหละคือการนำความรักของพระเจ้าลงสู่การปฏิบัติจริง"

 

ค้นหาภายในเว็บ

ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์