Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

01931410
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1840
1849
5827
39545
37521
1931410
Your IP: 54.227.76.180
2019-01-22 20:14

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"ชุมพาบาลที่ดี"

 “อาทิตย์นี้ฉลองวันชุมพาบาลที่ดี เราคงไตร่ตรองความหมายของการกลับคืนชีพ และยังเป็นวันภาวนาเพื่อกระแสเรียกโลก”
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

ประสบการณ์ชีวิต
    1. ภาพพระเยซูเจ้าทรงแบกลูกแกะบนบ่าหรือภาพพระเยซูท่ามกลางฝูงแกะ เป็นภาพที่อบอุ่นและน่าประทับใจ คนทั่วไปอาจจะไม่รู้ความหมายที่ซ่อนอยู่ซึ่งเป็นเสมือนรูปแบบแห่งความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่ที่พระเจ้าทรงมีต่อเรามนุษย์
    2. วันนี้พระศาสนจักรให้เราฉลองวันชุมพาบาลที่ดี และเป็นวันภาวนาเพื่อกระแสเรียก

พระคัมภีร์และคำสอน
     3. บทอ่านที่หนึ่ง (กจ 4:8-12): เปโตรประกาศอย่างกล้าหาญต่อหน้าบรรดาผู้นำชาวยิวว่าจะไม่มีความรอดพ้นจากบาปใดๆ หากปราศจากพระเยซูเจ้า พระบุคคลที่พวกเขาได้ปฏิเสธกล่าวโทษ ตรึงกางเขน แม้ว่าพระองค์จะทรงกระทำแต่ความดี ช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ที่สุดได้ทรงกลับคืนชีพ
     4. บทอ่านที่สอง (1ยน3:1-2): นักบุญยอห์นยืนยันให้เราทราบว่าพระเจ้าซึ่งเป็นเสมือนชุมพาบาลที่ดีทรงรักเรา และโปรดให้เราได้เป็นบุตรของพระเจ้า
     5. พระวรสาร(ยน10:11-18)พระเยซูเจ้าทรงแนะนำพระองค์เองว่าทรงเป็น “ชุมพาบาลที่ดี” ทรงรู้จักและรักแกะของพระองค์ ทรงพร้อมที่จะตายแทนหากมีอันตรายเกิดขึ้น

ข้อปฎิบัติ : ให้เราเป็นชุมพาบาลที่ดีและเป็นลูกแกะที่ดี
     6. “ให้เราเป็นชุมพาบาลที่ดี” ทุกคนที่มีหน้าที่ต้องดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นก็คือชุมพาบาล ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ พ่อแม่ คุณครู คุณหมอ พยาบาล สภาภิบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกคนจะต้องรัก เอาใจใส่ ภาวนา ให้เวลา ดูแลความเป็นอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจของทุกคนที่อยู่ในความดูแล เป็นต้นนำพวกเขาด้วยแบบอย่างที่ดี
     7. “ให้เราเป็นลูกแกะที่ดี” เราในฐานะที่เป็นคริสตชนต่างเป็นลูกแกะ ชุมพาบาลใหญ่ของเราได้แก่พระเยซูเจ้า ลำดับต่อมาก็คือพระสังฆราช ซึ่งท่านมอบหมายให้คุณพ่อเจ้าวัดช่วยดูแลให้การอภิบาลเรา เราจึงต้อง (1) เชื่อฟังคำสอนและคำแนะนำจากบทเทศน์และการสอนของท่าน  (2) รับอาหารฝ่ายจิตจากผู้อภิบาลโดยการร่วมมิสซาฯ การภาวนา การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ (3) ให้คำแนะนำ ดูแลความเรียบร้อย ให้กำลังใจ สวดภาวนาให้ผู้อภิบาล (4) เข้าสังกัดกลุ่มองค์กร หรือในงานศาสนบริการของวัด
       8. “ภาวนาเพื่อกระแสเรียก” ขอให้มีพระสงฆ์ นักบวชเพื่อจะได้มีผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณให้สัตบุรุษ มีผู้หล่อเลี้ยงความเชื่อ ผู้พิทักษ์ปกป้องความเชื่อ และส่งเสริมกระแสเรียกโดยให้การสนับสนุนและส่งบุตรชายหญิงเข้ารับการฝึกอบรมในบ้านเณรและบ้านผู้ฝึกหัด

 

ค้นหาภายในเว็บ

ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์