Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02856678
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
96
871
2390
967
55775
2856678
Your IP: 34.232.62.209
2020-06-02 02:26

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"จงโห่ร้องยินดี" 

บทเทศน์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ก. ความสำคัญ
         1. ข่าวดีในวันอาทิตย์นี้คือคำเชิญชวนเราให้เรามีใจฮึกเหิม “โห่ร้องยินดีสุดจิตสุดใจ” (Rejoice) โดยสำนึกว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราและโดยการต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตโดยการใช้โทษบาป การฟื้นฟูชีวิตขึ้นใหม่ และการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์ พิธีมิสซาวันนี้เราจุดเทียนสีกุหลาบและพระสงฆ์จะสวมอาภรณ์สีกุหลายเช่นกันเพื่อแสดงออกถึงความยินดีในการเสด็จมาของพระเยซูในฐานะพระผู้ไถ่บาปเรา เรายินดีเพราะ (1) เรากำลังเฉลิมฉลองวันบังเกิดของพระคริสตเจ้า (2) เราสำนึกถึงการประทับอยู่ของพระเยซูในชีวิตประจำวันของเรา และ (3) เรารอคอยการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่ง

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
     1. บทอ่านที่หนึ่ง (ศฟย 3:14-18): ประกาศกเศฟันยาห์สนับสนุนและให้กำลังใจชาวอิสราเอลให้ตะโกนร้องด้วยความยินดีเพราะความหวังที่จะได้ต้อนรับการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า
     2. บทสดุดี (อสย 12:6) ประกาศกได้แนะนำเราเช่นเดียวกันว่า “จงโห่ร้องและร้องเพลงด้วยความชื่นบาน”   
     3. บทอ่านที่สอง (ฟป 4:4-7) น.เปาโลได้แสดงความยินดีแม้ว่าท่านจะถูกจองจำในคุก “จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิด ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมเถิด....”   
     4. พระวรสาร (ลก 3:10-18) น.ยอห์นผู้ทำพิธีล้างบาปอธิบายถึงความลับของความยินดีประสาคริสตชน นั้นคือการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า น.ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างบาปท้าทายประชาชนให้เป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจเพื่อทำให้ผู้อื่นมีความสุข ตามความคิดของ น.ยอห์น ความสุขมาจากการกระทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ การกระทำเพื่อผู้อื่น และการแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับผู้ที่ขัดสน น.ยอห์นยังเรียกร้องให้เราทำกิจใช้โทษบาป เพราะการทำกิจใช้โทษบาปเป็นการเปลี่ยนเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินชีวิตของเรา น.ยอห์นสอนประชาชนให้ปฏิบัติสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรม ด้วยความรักและด้วยความซื่อสัตย์ ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อพระคริสต์ได้เสด็จเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเรา และพระคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราจะสะท้อนออกมาด้วยการกระทำดีของเรา

ค. ปฏิบัติ
      1. “เปลี่ยนแปลงตนเอง” ก่อนอื่นให้เราตรวจสอบความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น เราต้องขจัดความแตกแยกและความขัดแย้ง รับผิดชอบครอบครัว ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติกับลูกจ้างและลูกค้าอย่างยุติธรรม ปรับชีวิตที่บ้านและสังคมให้สมดุล ละทิ้งความเห็นแก่ตัวและการใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุผล (บริโภคนิยม) ตรงกันข้ามให้เรามุ่งความสนใจและความหวังในการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า
     2. “ทำตนเองให้เหมือนนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างบาป” คุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์และพวกเราทุกคนจะต้องทำเหมือน น.ยอห์นผู้ที่มาเตรียมจิตใจผู้อื่นให้พร้อมที่จะรับเสด็จพระเยซูเจ้า โดยทำกิจใช้โทษบาป ปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้น และนำพระเยซูไปมอบให้ผู้ที่เรารัก คุณพ่อคุณแม่จะต้องค่อยๆบ่มเพาะลูกของตนเองให้มีจิตเหมือนพระคริสต์ ให้เป็นคริสตชนที่แท้จริงและให้นิยมชมชอบคุณค่าและคำสอนของพระคริสต์ และแสดงออกในการดำเนินชีวิตประจำวัน สำหรับบุคคลที่รับใช้สังคมในด้านต่างๆ จงระลึกไว้ว่าท่านคือเครื่องมือของพระเจ้าและท่านจะต้องนำบุคคลต่างๆที่ท่านทำงานด้วยมาพบและรู้จักพระเยซูเจ้าเพื่อสักวันหนึ่งพวกเขาจะได้ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้น ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและทรงเป็นพี่น้องของเขาด้วย

 

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์