Get Adobe Flash player

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน-EMMOCT2019

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02289638
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1222
1485
2707
33834
54683
2289638
Your IP: 18.206.13.39
2019-08-19 21:25

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
พระช่วยเสมอ ถ้าทำงานให้พระองค์ย่าท้อแท้ สู้ต่อไป
(10 กุมภาพันธ์)
ก. ความสำคัญ       
        1. บทอ่านวันอาทิตย์นี้พูดถึงการที่พระเจ้าทรงเรียกบุคคลหนึ่งให้มาเป็นศิษย์  บุคคลนั้นได้ตอบรับด้วยความยินดีแม้จะเห็นว่าตนเองไม่สมควร ที่สุดพระเจ้าทรงช่วยเหลือบุคคลนั้นสามารถทำงานได้อย่างดี ดังนั้นการเรียกของพระเจ้าดำเนินไปใน 3 ขั้นตอน

           1) การเผยแสดงพระองค์เองให้เราได้รู้จักในพระคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมหรือในการเผยแสดงของพระเยซูในพันธสัญญาใหม่
           2) ความสำนึกตนและสารภาพว่าตนเองไม่มีคุณค่าหรือไม่เหมาะสมที่จะตอบรับการเรียกนี้
           3) ถ้อยคำยืนยันจากพระเจ้าหรือพระเยซูเจ้าว่าจะทรงช่วยเหลือในการเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตและพันธกิจของพระองค์

2. บทอ่านในวันนี้จึงบอกเราว่าพระเจ้าทรงมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ในการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเป็นประกาศกและผู้ร่วมงานของพระองค์ โดยนำเสนอการเรียกหรือกระแสเรียกพิเศษของประกาศกอิสยาห์ น.เปาโลและ น.เปโตร ที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง บทอ่านในวันนี้ยังเชิญชวนให้เราตรวจสอบกระแสเรียกและการตอบสนองเสียงเรียกให้เราได้กลับใจและเป็นศิษย์ที่ดีของพระองค์

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
       1. บทอ่านที่หนึ่ง (อสย 6:1-2ก, 3-8) ประกาศกอิสยาห์ได้แสดงว่าตนเองเป็นผู้ที่ไม่สมควรที่จะอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงศักดิ์สิทธ์และยิ่งใหญ่ เป็นผู้ที่มีริมฝีปากที่ไม่สะอาด ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทำให้เขามั่นใจโดยให้ทูตสวรรค์นำคีบคีบถ่านแตะปากของเขา เขาจึงเกิดความมั่นใจที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศของพระเจ้า
      2. บทสดุดี (สดด 138) เป็นบทภาวนาที่สะท้อนถึงการแสดงความกตัญญูของบุคคลที่ได้ตอบรับการเรียกของพระเจ้า
      3. บทอ่านที่สอง (1คร15:1-11) : เล่าถึงกระแสเรียกอัครสาวกผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่ง คือ น.เปาโล ผู้ที่สำนึกตนว่าต่ำต้อยไม่เหมาะสม ไม่มีคุณค่าพอที่จะได้รับชื่อว่าเป็นศิษย์ และอดีตก็เคยเป็นบุคคลที่เบียดเบียนพระเยซูมาก่อน แต่อาศัยพระหรรษทาน น.เปาโลจึงได้หันกลับมาเป็นศิษย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์
      4. บทพระวรสาร (ลก 5:1-11) : เล่าเรื่อง พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ให้ น.เปโตรจับปลาได้มากมายจน น.เปโตรเองเห็นว่าตนเองไม่เหมาะสมกับการเป็นศิษย์ของพระเยซู รู้สึกว่าตนเองเป็นคนบาป แต่พระเยซูเจ้าทรงให้กำลังใจเขาและเรียกเขาให้ออกติดตามพระองค์

ค. ปฏิบัติ    
        1. “สำนึกว่าเราเป็นคนบาป” ประการแรกให้เราสวดภาวนาเพื่อให้สายสัมพันธ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเรากับพระเจ้าช่วยนำเราให้สำนึกว่าเราเองเป็นคนบาป เป็นคนที่ไม่เหมาะสม
ให้เราถ่อมตน คิดถึงพระเจ้าและวอนขอความช่วยเหลือเกื้อกูลจากพระองค์ พยายามใช้โทษบาป พร้อมที่จะพูดและกระทำตามที่พระองค์ทรงนำ
        2. “เราต้องแสดงความเคารพต่อพระเจ้า”  เราต้องแสดงความเคารพพระเจ้าด้วยท่าทางที่เหมาะสมด้วยการแสดงออกทั้งภายนอกและภายในจิตใจ ตัวอย่างเมื่อเราเข้าวัด เราต้องแสดงความเคารพต่อพระเยซูเจ้าที่ประทับอยู่ในตู้ศีลมหาสนิท การกราบไหว้พระเจ้า การทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขน การฟังพระวาจาด้วยความเคารพ การมีส่วนร่วมในพิธีมิสซาและพิธีกรรมต่างๆ การจัดวางพระคัมภีร์ การจัดวางแท่นพระในบ้าน เป็นต้น
        3. “แต่ละคนมีหน้าที่ของตนในการช่วยเหลือวัด” เราแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน นี้จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนให้มาช่วยงานของพระองค์ ให้เราได้เติมเต็มและช่วยกันทำให้วัดของเราเจริญก้าวหน้า ด้วยความรัก ความเมตตา และการให้อภัยแก่กันและกัน และการอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในงานของวัดตามที่ตนเองมีความสามารถ

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์