Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02129665
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
571
966
4399
29688
44211
2129665
Your IP: 34.229.151.87
2019-05-23 07:49

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
สุขแท้
(17 กุมภาพันธ์)
ก. ความสำคัญ       
       1. บทอ่านในวันนี้สอนเราให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้น ขึ้นอยู่กับความสำนึกว่าเราทุกคนต่างเป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์และเราจะมีความสุขแท้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้แบ่งปันพระพรของเราให้กับเพื่อนพี่น้องที่กำลังมีความต้องการและเมื่อเราได้ทำงานเพื่อช่วยยกระดับพวกเขา“อยู่เคียงข้างคนยากจน” เหมือนที่พระเยซูทรงกระทำ ซึ่งตรงกันข้ามกับความเชื่อที่คนในสังคมปัจจุบัน ความร่ำรวย อำนาจ และอิทธิพลไม่ได้เป็นบ่อเกิดของความสุขที่แท้จริง

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
     1. บทอ่านที่หนึ่ง (ยรม17: 5-8) ประกาศกเยเรมีย์บอกเราว่าความสุขที่แท้ขึ้นอยู่กับการเราที่ได้มอบชีวิตของเราไว้ในพระเจ้าและในคำสัญญาของพระองค์ “คนที่วางใจในมนุษย์ย่อถูกสาปแช่ง...คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมได้รับพระพร”
    2. บทสดุดี (สดด1) เป็นบทภาวนาที่ตอกย้ำเรื่องความสุขแท้ว่าเป็นของบุคคลที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้า
    3. บทอ่านที่สอง (1คร 15:12,16-20) น.เปาโลเตือนเราว่าความสุขแท้นั้นจะพบได้ในเมืองสวรรค์เท่านั้น และการกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูเป็นหลักประกันยืนยันถึงความจริงนี้
    4. พระวรสาร (ลก 6:17,20-26) พระเยซูเจ้าทรงสอนสานุศิษย์ของพระองค์ถึงความสุขแท้ที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อของคนในสังคมปัจจุบัน เช่น ความยากจน ความหิวกระหาย ความเศร้าโศกและการถูกเบียดเบียน เพราะความยากจนทำให้เราสำนึกว่าเราต้องพึ่งพระเจ้า ในความหิวกระหาย สำนึกและไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดู ในความเศร้าเสียใจในความบาปผิดทำให้เราได้สำนึกและคืนดีกับพระเจ้า ในการถูกเบียดเบียนข่มเหงทำให้เราสำนึกถึงความสุขที่แท้จริงที่เราได้ยืนยันถึงความเชื่อและความมั่นใจขั้นวีรบุรุษของเรา สิ่งที่ทำให้เราได้รับความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพราะความยากจน ความหิวกระหาย ความทุกข์ในเรื่องความเชื่อแต่เป็นการดำเนินชีวิตแบบนี้ในบริบทของการยึดมั่นในพระเยซูเจ้าและในจิตตารมณ์ของการแบ่งปันของพระองค์ เราต้องเข้าใจว่าความสุขแท้นั้นเป็นความสุขที่ออยู่ในพระสิริรุ่งโรจน์กับพระเจ้าในอนาคต ในอวสานกาลซึ่งจะเป็นความสุขนิรันดร ส่วนความสุขในปัจจุบันเป็นการชิมรางความสุขแท้ในเมืองสวรรค์

ค. ปฏิบัติ    
        1.“มีความสุขแท้ด้วยการปฏิบัติ” เราต้องปฏิบัติตามคำสอนเรื่องความสุขแท้ในชีวิตประจำวันของเรา มีคนจำนวนมากมายที่ขาดอาหาร ถูกข่มเหง ไม่มีที่อยู่อาศัย และหมดความหวังในชีวิตหนทางเดียวที่จะทำให้คำสัญญาเรื่องความสุขแท้เป็นจริงได้ก็โดยความพยายามของพวกเราทุกคน จงจำไว้ว่าทุกครั้งที่เรายื่นมือไปช่วยคนยากจน คนเจ็บไข้ได้ป่วยและคนที่ถูกกดขี่ เราได้แบ่งปันความสุขแท้ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ เป็นการชิมลางก่อนที่จะได้รับอย่างสมบูรณ์ในเมืองสวรรค์
        2.“จุดเทียนดีว่าสาปแช่งความมืด” พระเจ้าทรงรับรู้ว่าลูกๆ ของพระองค์ 50 เปอร์เซ็นต์หิว 80 เปอร์เซ็นต์ขาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม 70 เปอร์เซ็นต์ขาดการศึกษาที่ดี ถ้าเด็กจำนวนเกินครึ่งหนึ่งยังหิว ยังไม่มีที่นอนและยังขาดการศึกษา พวกเราจะทำอย่างไรกัน พระเจ้าทรงสอนและเตือนเราในวันนี้แล้ว จงลงมือกระทำอะไรบ้างเถิด
        3.“ฉลาดเลือก” เราต้องใส่ใจที่จะเลือกการดำเนินชีวิตอย่างฉลาด “มีสองทางเลือก คือ ทางแห่งชีวิตและทางแห่งความตาย” นี้เป็นคำสอนจากหนังสือคำสอนเล่มแรกของคริสตชน (ศตวรรษแรก) ชื่อ “ดีดาเค” ที่ใช้สอนบรรดาคริสตชนใหม่ในยุคแรกๆ “ทางแห่งชีวิต” และ “ความสุขแท้” ก็คือคำสอนของพระเยซูเจ้าในวันนี้ เป็นหนทางแห่งการมอบความรัก การรับใช้พระเจ้าโดยการรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องชายหญิงของเรา

ค้นหาภายในเว็บ

ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์