Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02238655
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
609
1820
4243
37534
58856
2238655
Your IP: 18.206.241.26
2019-07-23 08:37

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์แห่ใบลาน/อาทิตย์มหาทรมาน
จงเป็นลาแบกพระเยซูไป
( 14 เมษายน)
ก. ความสำคัญ       
      1. วันนี้พระศาสนจักรเฉลิมฉลองวันแห่ใบลานและอาทิตย์มหาทรมาน พิธีกรรมในวันนี้เป็นการฉลองที่ผสมผสานระหว่างห้วงเวลาแห่งความยินดี(โฮซานนา) กับความทุกข์ทรมาน (ฆ่าเขาเสีย เอาไปตรึงกางเขน) – การที่บรรดาผู้ชื่นชอบให้การต้อนรับพระองค์ด้วยความจงรักภักดี กับการสอบสวนที่ไม่ยุติธรรมให้นำพระเยซูไปตรึงกางเขน


      2. สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้เชิญชวนเราให้ระลึกถึงและนำเหตุการณ์การไถ่บาปของพระเยซูเจ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เราได้ชื่นชมและสำนึกคุณถึงสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำเพื่อเรา และให้เราได้หันกลับมาอยู่ในความรักของพระเจ้าโดยการแสดงความรักแก่ผู้อื่น การไตร่ตรองธรรมล้ำลึกปัสกานี้ควรโน้มนำเราให้ตายต่อบาปและการกลับคืนชีพร่วมกับพระเยซู

      3. การมีส่วนร่วมพิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้จะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ลุ่มลึกกับพระเจ้า ช่วยเพิ่มและหล่อเลี้ยงความเชื่อของเราให้เข้มแข็งขึ้นในฐานะที่เป็นศิษย์ของพระคริสต์

ข.พระคัมภีร์และคำสอน    
       1. บทอ่านที่หนึ่ง (อสย50:4-7) : บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ที่เรียกตอนนี้ว่าบทเพลงของผู้รับใช้ที่สาม อิสยาห์ได้พูดทำนายถึงพระผู้ไถ่ (พระเยซูเจ้า) ในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ โดยการพูดให้กำลังใจ รับฟังผู้อื่น ไม่หันหนีผู้ที่ดูถูกข่มเหงคือยอมทำทุกอย่างเพื่อยืนยันถึงความดีงาม

       2. บทสดุดี (สดด 22) : แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของพระผู้ไถ่บนไม้กางเขน ซึ่งแม้จะลำบาปแต่ยังคงความไว้วางใจในพระบิดาสวรรค์ของพระองค์  

       3. บทอ่านที่สอง (ฟป2:6-11) : จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟีลิปปีเป็นบทสรรเสริญของคริสตชนในยุคเริ่มแรกๆที่แสดงออกถึงความเข้าใจว่าพระเยซูคือใครและพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปและความตายอย่างไร

       4.พระวรสาร : พระวรสารในวันนี้ ในภาคแรก (ลก 19:28-40) บรรยายถึงขบวนแห่ต้อนรับพระเยซูของบรรดาผู้ที่ชื่นชอบพระองค์ตลอดระยะทางกว่า 2 ก.ม. จากภูเขามะกอกมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม ในภาคที่สอง (ลก 22:14-23:56) เราได้รับฟังเองพระทรมานของพระเยซูคริสต์จากพระวรสารของ น.ลูกา เราได้รับการเชื้อเชิญให้ตรวจสอบชีวิตขอองเราเองโดยการเทียบเคียงกับท่าทีของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เช่น น.เปโตรผู้ที่ปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซู ยูดาสผู้ที่ทรยศโดยการขายพระเยซู ปีลาตผู้ที่ยอมกระทำในเรื่องที่ขัดแย้งกับมโนธรรมของตนเองโดยการตัดสินให้ประหารพระเยซู เฮโรดที่เยาะเย้ย และบรรดาผู้นำที่สงวนท่าที บทอ่านนี้เตือนใจเราว่าพระเยซูตายก็เพราะบาปของเราทุกคนนั้นเอง

ค. ปฏิบัติ
          1. พระเยซูเจ้าทรงร้องไห้ขณะเดินทางเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพราะบาปของฉันใช่หรือไม่
          2. ฉันเป็นต้นมะเดื่อที่ไร้ผลหรือไม่ พระเจ้าทรงคาดหวังให้ชีวิตของฉันบังเกิดผล เป็นความศักดิ์สิทธิ์ ความดีงาม ความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม ความสุภาพถ่อมตน ความนอบน้อม ความเมตตารักและการให้อภัย ฉันสามารถทำได้ไหม หรือชีวิตของฉันมีแต่ผลผลิตที่ไม่ดี เช่น ความหยิ่งผยอง ความอยุติธรรม ความไม่บริสิทธิ์ ความเกลียดชังและความเห็นแก่ตัว
          3. พระเยซูเจ้าจะทรงชำระจิตวิญญาณของฉันด้วยแส้หรือไม่ พระองค์ไม่ทรงยอมทนต่อการทำให้ตัวของฉันซึ่งเป็นวิหารของพระจิตเจ้าต้องมัวหมองไปด้วยบาปต่างๆ ทั้งความคิด วาจา ใจ และการละเลย
          4.ฉันได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในดวงใจของฉันหรือไม่ ฉันพร้อมที่จะมอบชีวิตของฉันให้อยู่ในความดูแลของพระองค์ในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้หรือไม่ ใบลานเป็นเครื่องหมายเตือนใจฉันว่าพระคริสต์ทรงเป็นกษัตริย์และคำตอบชีวิตที่นำความสุขและความหมายแก่ชีวิตของเรา
          5. ฉันสุภาพเหมือนลาที่แบกพระเยซูหรือเปล่า ให้ฉันได้แบกพระเยซูไปมอบให้ผู้อื่น คือนำความรักที่ไม่มีเงื่อนไข การให้อภัยและการรับใช้ช่วยเหลือ ครอบครัว เพื่อนบ้านและชุมชนต่อๆ ไป

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์