Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02856636
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
54
871
2348
925
55775
2856636
Your IP: 34.232.62.209
2020-06-02 01:26

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
พบพระคริสต์ผู้ทรงกลับคืนชีพ
( 5 พฤษภาคม )
ก. ความสำคัญ
       
1. พระคัมภีร์ในวันอาทิตย์นี้เน้นเรื่องการกลับใจของ น.เปโตร จากบุคคลที่ปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึงสามครั้ง แต่ต่อมาได้ชดเชยความผิดของตนเองด้วยการประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าให้ทุกคนได้ฟังอย่างกล้าหาญ  และได้ตอบยืนยันว่ารักพระเยซูสามครั้ง ก่อนที่พระเยซูจะทรงแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าของบรรดาอัครสาวก อีกประการหนึ่งคือเมื่อพระเยซูเจ้าทรงกลับฟื้นคืนชีพแล้วพระองค์ทรงเสด็จมาหาบรรดาศิษย์เพื่อให้กำลังใจและเสริมความเชื่อให้เข้มแข็งขึ้น

ข.พระคัมภีร์และคำสอน    
       1. บทอ่านที่หนึ่ง (กจ 5:27ข-32,40ข-41) จากกิจการอัครสาวกที่เล่าเรื่องพระจิตเจ้าทรงเปลี่ยนแปลง น.เปโตร จากคนที่กลัวผู้มีอำนาจไปสู่คนที่แสดงตนเป็นพยานอย่างกล้าหาญถึงเรื่องการกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูเจ้า น.เปโตร ยืนต่อหน้าสภาซันเฮดริน และประกาศอย่างหนักแน่นว่า “เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์”
       2. บทอ่านที่สอง (วว 5:11-14) คัดมาจากหนังสือวิวรณ์ เล่าเรื่องนิมิตของ น.ยอห์นที่เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูที่ทรงกลับฟื้นคืนชีพในฐานะที่ทรงเป็น “ลูกแกะของพระเจ้า” ประทับบนบัลลังก์ในสวรรค์ หนังสือวิวรณ์ทั้งฉบับแสดงให้เราคริสตชนมีความหวังและเชื่อในการกลับฟื้นคืนชีพของพระผู้เป็นเจ้า
       3. พระวรสาร (ยน 21:1-19) เล่าเหตุการณ์หลังจากพระเยซูเจ้าทรงฟื้นคืนชีพแล้ว พระองค์ได้เสด็จไปหาบรรดาศิษย์ที่กำลังเสียใจและท้อแท้ใจ เหตุการณ์นี้พิสูจน์ว่าการปรากฏพระองค์หลังการฟื้นคืนชีพแล้วนั้นไม่ได้เป็นเรื่องเพ้อฝันหรือเป็นแค่ภาพลวงตา ในส่วนแรกของพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงปรากฏพระองค์ให้บรรดาสานุศิษย์ได้เห็นสัญญาลักษณ์ที่แสดงถึงพันธกิจของพระองค์ด้วยอัศจรรย์การจับปลาจำนวนมากจากนั้นทรงร่วมย่างปลาและรับประทานอาหารเช้าพร้อมกับพวกเขา ในส่วนที่สองเป็นการสนทนาระหว่าง น.เปโตรกับพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงถาม น.เปโตรว่า “ท่านรักเราไหม” ถึงสามครั้ง และ น.เปโตรก็ตอบว่า “ใช่แล้ว พระเจ้าข้า” คำถามเช่นนี้เหมือนกับเป็นการชดเชยที่ น.เปโตรเคยปฏิเสธพระเยซูสามครั้งก่อนหน้านั้น เหตุการณ์ทั้งสอง คือ การจับปลา (fishing) และ การเลี้ยงดูแกะ (shepherding) เป็นพันธกิจสำคัญของพระศาสนจักร

ค. ปฏิบัติ
    เราต้องเปิดตา หู และหัวใจของเราให้กว้างเพื่อจะได้มองเห็น รับฟัง และมีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับฟื้นคืนชีพเข้าสู่ชีวิตของเราในหลากหลายรูปแบบ หลายสภาพแวดล้อม และหลายเหตุการณ์
       1. พระเยซูผู้ทรงกลับฟื้นคืนชีพเจ้ามาพบเราใน “ความสำเร็จต่างๆ” เรามักจะไม่ค่อยสำนึกว่าพระเยซูผู้ทรงกลับฟื้นคืนชีพ เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆ ที่เราไม่ได้คาดหวังไว้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน สุขภาพ ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ในชุมชน การมีเพื่อนที่ดี การได้พบกับคนดี
       2. พระเยซูผู้ทรงกลับฟื้นคืนชีพมาพบเราใน “ความยากลำบาก” พระเยซูเจ้ามักจะมาเยี่ยมเราในเวลาที่เราประสบอุบัติเหตุ ความเจ็บไข้ได้ป่วย การสูญเสียคนรัก ความทุกข์ทรมานจากปัญหาต่างๆ และปัญหาในความสัมพันธ์กับผู้อื่น
       3. พระเยซูผู้ทรงกลับฟื้นคืนชีพมาพบเราทาง “เพื่อนๆและคนที่ปรารถนาดีต่อเรา” พระองค์ทรงมาพบเราและให้กำลังใจในยามที่เราเศร้าโศกและหมดกำลังใจ พระเยซูผู้ทรงกลับฟื้นคืนชีพเสด็จมาในรูปแบบของความช่วยเหลือที่เราได้รับโดยไม่คาดคิดในยามที่เรามีความต้องการ
       4. พระเยซูผู้ทรงกลับฟื้นคืนชีพมาพบเราทาง “การภาวนาและพิธีกรรมต่างๆ” พระองค์ประทับอยู่บนพระแท่นในระหว่างพิธีมิสซาฯเพื่อแบ่งปันชีวิตของพระองค์ให้เรา พระองค์ประทับอยู่ในพระวาจาที่เราได้รับฟัง และทุกครั้งที่เราสวดภาวนาร่วมกับ “ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั้นท่ามกลางพวกเขา” (มธ 18:20)

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์