Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา
อย่าฝังตนเองในความบาป
ก. ความสำคัญ             
         1. เรากำลังเข้าไปใกล้กับการสิ้นสุดปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร บทอ่านต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอวสานกาล (eschatology) มากยิ่งขึ้น  — นั้นคือเรื่องที่เราจะต้องกระทำในช่วงสุดท้ายของโลกหรือชีวิต ประเด็นหลักของบทอ่านในวันนี้ก็คือความเป็นจริงของชีวิตหลังความตาย และความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตของเราในโลกนี้และชีวิตในพระสิริรุ่งโรจน์หรือชีวิตที่ต้องถูกลงโทษที่จะตามมา บทอ่านจึงเชิญชวนเราให้พิจารณาถึงความหมายที่แท้จริงของการกลับคืนชีพในชีวิตของเรา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน           
        1.บทอ่านที่หนึ่ง (2มคบ7:1-2,9-14) : ได้เล่าเรื่องของครอบครัวชาวยิวครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบด้วยคุณแม่พร้อมกับลูกชายทั้งเจ็ดคนได้ปฏิเสธคำสั่งของกษัตริย์ที่ให้บังคับให้พวกเขากินเนื้อหมูซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด เป็นอาหารต้องห้ามตามกฎหมายของชาวยิว เพราะความเชื่อและความนบนอบต่อพระเจ้า พวกเขาจึงมีความอดทนต่อความทุกข์ทรมานแยอมรับความตายเป็นมรณะสักขี คำพูดของบุตรสามคนแรกทำให้พี่น้องคนอื่นมีกำลังใจและยืนหยัดในความเชื่อโดยหวังอย่างมั่นใจว่าพวกเขาจะได้กลับคืนชีพและได้รับรางวัลจากพระเจ้า
        2.บทอ่านที่สอง (2ธส2:16-3:5) น.เปาโลให้กำลังใจชาวเธสะโลนิกาที่กำลังเฝ้ารอวันที่พระเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งหรือครั้งที่สอง (Parousia) ให้ยืนหยัดมั่นคงในกิจการและวาจาที่ดีทุกประการ
        3. พระวรสาร (ลก 20:27-38) น.ลูกาได้เล่าถึงคำสอนของพระเยซูเจ้าในเรื่องการกลับคืนชีพ ซึ่งพวกสะดูสีไม่เชื่อแต่ชาวฟาริสีเชื่อ พระเยซูเจ้าทรงหลุดกับดักของพวกสะดูสีโดยอธิบายเรื่องการกลับคืนชีพว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของผู้ที่มีชีวิตและชีวิตในเมืองสวรรค์ที่อยู่กับพระเจ้านั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับชีวิตในโลกนี้ ทรงอธิบายว่าไม่มีการแต่งงานในสวรรค์เหมือนกับความหมายของการแต่งงานในโลกนี้

    
ค.ปฏิบัติ          
         1. “ดำเนินชีวิตแบบคนที่กลับคืนชีพแล้ว” เราต้องดำเนินชีวิตอย่างคนที่กลับคืนชีพแล้ว หมายความว่าเราจะต้องไม่ฝังตัวเองอยู่ในหลุมของบาปต่างๆของเรา และนิสัยไม่ดี ตรงกันข้ามเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความยินดีและในสันติสุข เพราะพระเยซูเจ้าได้ทรงกลับคืนชีพแล้ว นอกจากนั้น เรายังมีความหวังในเรื่องการกลับคืนชีพและชีวิตนิรันดรกับพระเจ้า ซึ่งจะทำให้เรารู้จักควบคุมความคิด ความต้องการ คำพูดและการกระทำต่างๆ ของเรา ทำให้เราเคารพร่างกายของเรา และพยายามทำให้ร่างกายของเราบริสุทธิ์ ปราศจากบาป และเคารพคนอื่นให้ความรักและการช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ
         2. “นมัสการพระเจ้าด้วยความยินดี” เนื่องจากพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของผู้เป็น การนมัสการพระเจ้าด้วยการสวดภาวนาต่างๆจึงต้องออกมาจากใจ หมายความว่าให้เราได้มีส่วนร่วมในการภาวนา การขับร้องเพลงในระหว่างพิธีมิสซา