Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03101648
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1005
1607
7798
5849
28366
3101648
Your IP: 3.236.156.32
2020-12-05 15:43

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 เป็นปังที่ถูกบิ  ข่าวดีสัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
เป็นปังที่ถูกบิ

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
(2 สิงหาคม 2020)

ก.ความสำคัญ
    1. ข่าวดีประจำอาทิตย์นี้คือ พระเจ้าทรงห่วงใยเรามนุษย์ทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจถ้าเราเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ พระองค์ประทานพระเยซูเจ้าให้เป็นพระผู้ไถ่บาปและเป็นอาหารฝ่ายจิตแก่เราโดยผ่านทางพระวาจาและศีลมหาสนิท และเพื่อเป็นการเตรียมตัวเราไว้รับงานเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์ (ความสุข) ในเมืองสวรรค์ และทรงเชิญชวนเราให้แบ่งปันพระพรที่เราได้รับนี้ให้ผู้อื่นต่อ ๆ ไป

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
     1. บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 55:1-3) ประกาศกอิสยาห์ได้ให้คำปลอบใจชาวยิวที่ต้องตกอยู่ในความยากลำบากของการอพยพหนีภัยอยู่ในกรุงบาบิโลน โดยยืนยันให้พวกเขามั่นใจว่าทุกคนจะได้กลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอน และสัญญาว่าพระเจ้าเท่านั้นที่จะจัดการทุกอย่างเพื่อสนองตอบความต้องการทั้งร่างกายและจิตใจของพวกเขา พระองค์ทรงให้อภัยบาปผิดและจะให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ในเมืองสวรรค์

    2. บทอ่านที่สอง (รม. 8:35,37-39) นักบุญเปาโลยืนยันว่าไม่มีอะไรที่จะพรากเราจากความรักของเรากับพระเจ้าได้ ความรักที่เป็นรูปธรรมที่สุดคือการส่งพระเยซูลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์

    3. พระวรสาร (มธ. 14:13-21) พระเยซูเจ้าแสดงความห่วงใยต่อเรามนุษย์โดยทรงเลี้ยงดูชีวิตฝ่ายจิตของเราด้วยการเทศนาสั่งสอน และประทานอาหารฝ่ายกายโดยอัศจรรย์ทวีขนมปังและปลาเลี้ยงดูคนจำนวนมาก ซึ่งต่อมาเป็นพระเยซูเจ้าได้ใช้ขนมปังเพื่อเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์เองในนามศีลมหาสนิทเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรามนุษย์ อัศจรรย์การทวีขนมปังจึงเป็นรูปแบบล่วงหน้าของศีลมหาสนิทในปัจจุบันนี้

ค.ปฏิบัติ

    1. “หล่อเลี้ยงวิญญาณของเรา” ด้วยการสดับฟังพระวาจาของพระเจ้าและการรับศีลมหาสนิท
           หนึ่ง เราควรจัดเวลาเพื่ออ่านพระคัมภีร์ประจำวัน ใช้เวลาเงียบ ๆ เพื่อรำพึงไตร่ตรองและหาข้อปฏิบัติประจำวันจากการอ่านนั้น หรืออ่านพระคัมภีร์ประจำวันพร้อม ๆ กันในครอบครัว
           สอง เมื่อมามิสซาฯ ให้เตรียมจิตใจเพื่อรับศีลมหาสนิทอย่างดี และพาครอบครัวมาเฝ้าศีลมหาสนิทเมื่อไม่มีพิธีมิสซาหรือในการจาริกแสวงบุญ

    2. “ปฏิบัติตนเหมือนพระเยซูเจ้า” ให้เราเลียนแบบ 4 ขั้นตอนการทำอัศจรรย์เรื่องทวีขนมปังของพระเยซูเจ้า ได้แก่ 1) น้อมรับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ด้วยความสุภาพ 2) ขอบพระคุณพระเจ้า 3) บิแผ่นปังออกคือ บิตัวเองจากความต้องการและความเห็นแก่ตัวเพื่อเห็นแก่ผู้อื่น 4) นำพระพรที่ตนมีออกไปแจกจ่ายแก่ผู้อื่นด้วยความยินดี  

    3. “ประกาศข่าวดี” นำข่าวดีเรื่องความรักพระเจ้าไปบอกเล่าให้ผู้อื่น ใจดีกับผู้อื่น พระเจ้าให้เราเปล่า ๆ เราก็ต้องให้ผู้อื่นเปล่า ๆ เหมือนกัน พระเจ้าใจดีกับเราเพื่อให้เราใจดีกับผู้อื่นต่อไป

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์