Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03014015
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
232
1034
6062
16999
34877
3014015
Your IP: 18.207.106.142
2020-09-19 05:40

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
พายุ

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
(9 สิงหาคม 2020)

ก.ความสำคัญ
    1. ข่าวดีสำหรับสัปดาห์นี้ สอนเราว่าความช่วยเหลือของพระเจ้าที่ทรงมีต่อประชากรของพระองค์นั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ พระองค์ทรงพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือและจัดหาสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของเรา หรือในยามที่เราต้องตกในพายุแห่งความยากลำบากในชีวิตของเรา โดยอาศัยการภาวนาของเรา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
      1.บทอ่านที่หนึ่ง (1พกษ. 19:9ก, 11-13ก) ประกาศกเอลียาห์ได้เอาชนะพระเท็จเทียมจำนวน 450 คนโดยอาศัยความไว้วางใจในพลังอำนาจของพระเจ้า โดยท่านได้เข้าไปภาวนาขอความช่วยเหลือและความเข้มแข็งในถ้ำแห่งหนึ่งที่ภูเขาโฮเร็บ  

      2.บทอ่านที่สอง (รม. 9:1-5) นักบุญเปาโลได้คร่ำครวญด้วยความทุกข์กับชาวยิวที่ได้สูญเสียความไว้วางใจในพระเจ้าและคำสัญญาของพระองค์ พวกเขาปฏิเสธพระเยซูเจ้า นักบุญเปาโลได้บอกภายหลัง (11:7-24) ว่าแผนการของพระเจ้าที่อนุญาตให้ชาวยิวปฏิเสธพระเยซูก็เพื่อว่าให้ผู้ที่มีความเชื่อบางคน เช่น ตัวท่านเปาโลเองจะได้มีอิสระที่จะออกไปประกาศข่าวดีแก่คนต่างชาติต่างศาสนา ที่นอกเหนือจากบรรดาคนในลัทธิยูดาย

      3.พระวรสาร (มธ. 14:22-33) พายุที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายในทะเลสาบกาลิลีในยามเช้ามืด พระเยซูเจ้าทรงดำเนินเหนือน้ำไปหาบรรดาอัครสาวก พวกเขาตกใจกลัว พระเยซูทรงบรรเทาใจพวกเขาโดยร้องบอกว่า “ทำใจดี ๆ เราเอง อย่ากลัวเลย” พระวรสารยังได้เล่าถึงนักบุญเปโตรที่สูญเสียความไว้วางใจเพียงไม่กี่วินาที เขาก็จมน้ำ เดินบนน้ำต่อไปไม่ได้ แต่เมื่อเขาเรียกหาพระองค์เขาก็ได้รับการช่วยเหลือ

ค.ปฏิบัติ 
   
1. “สวดภาวนาเสมอ” เราต้องเรียกหาพระเยซูเจ้าให้เข้ามาช่วยเหลือเราเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพายุแห่งปัญหาต่าง ๆ ทั้งในระดับโลก พระศาสนจักร ชาติ หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ครอบครัว ของเรา เพื่อสันติภาพของโลก เพื่อปัญหาต่าง ๆ ของพระศาสนจักร เพื่อโรคระบาด เพื่อการทำมาหากิน เพื่อเด็กและเยาวชน เรามีพิธีมิสซา การสวดสายประคำ การทำนพวาร ฯลฯ อย่างลืมพระเจ้าอนุญาตให้มีปัญหาก็เพื่อให้เราได้หันหน้ามาช่วยเหลือกัน ช่วยเหลือ ลดความเห็นแก่ตัว ลดกิเลศตัณหา กลับตัวกลับใจ

    2. “ภาวนาสั้น ๆ” เหมือนนักบุญเปโตรในตอนที่ท่านจะจมน้ำ เราต้องภาวนาตลอดเวลาด้วยความไว้วางใจเพื่อวอนขอความเชื่อในพละกำลังในการดำเนินชีวิตประจำวัน เราอาจจะลืมบทภาวนาทางการหรือไม่รู้จะภาวนาว่าอย่างไรให้นึกถึงนักบุญเปโตรในวันนี้ “พระเจ้าข้า ช่วยลูกด้วย” และยังมีคำภาวนาสั้น ๆ ของอีกหลาย ๆ คน เช่น หญิงชาวคานาอันภาวนาขอให้บุตรสาว “โอรสกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วยเถิด....”(มธ. 15:22) ชายที่ภาวนาให้ลูกชายที่เป็นโรคลมชัก “พระเจ้าข้า โปรดสงสารลูกชายของข้าพเจ้าเถิด” (มธ. 17:15) ชายตาบอดสองคนนั่งริมทางรู้ว่าพระเยซูเสด็จมาภาวนาว่า “ข้าแต่โอรสของกษัตริย์ดาวิด โปรดเมตตาเราเถิด” (มธ. 20:30) เรามีบทภาวนามากมายที่ทำให้เราสนิทกับพระเจ้า ไม่ว่าจะเดินทาง หรืออยู่ในสถานที่ใด โอกาสใด เราอาจจะภาวนาบทที่พระเยซูทรงสอน คือ ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย หรือ บทที่ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระแม่มารีย์คือบทวันทามารีย์ ก่อนนอนทุกคืนให้สรุปกิจวัตรของเราด้วยการภาวนาขอพระและขอโทษพระเจ้าเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

    3. “สอนลูกหลานให้สวดภาวนา” รวมถึงคนที่มีความทุกข์ยากลำบากในชีวิต โดยเราเองสวดภาวนาให้เขาหรือสอนให้เขารู้จักสวดภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ไม่ว่าเขาจะเป็นคนชาติใดศาสนาอะไร

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์