Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03398457
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1759
5245
18594
74569
55516
3398457
Your IP: 34.204.201.220
2021-04-22 07:25

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

"มีชีวิตใหม่" ข่าวดีสมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
"มีชีวิตใหม่"

ข่าวดีสมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021
ก.ความสำคัญ
1. ปัสกาเป็นการฉลองที่สำคัญที่สุดของพระศาสนจักร เป็นจุดกำเนิดของความหวังเรื่องการกลับคืนชีพและชีวิตนิรันดร์ เราฉลองวันปัสกาด้วยความภาคภูมิใจและความชื่นชมยินดีด้วยเหตุผลสามประการ ได้แก่
    (1) การกลับคืนชีพของพระคริสต์เป็นความเชื่อพื้นฐานของคริสตชน การกลับคืนชีพเป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นการพิสูจน์ว่าพระเยซูคือพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ น.เปาโลจึงยืนยันว่า “ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ การเทศน์สอนของเราก็ไร้ประโยชน์


    และความเชื่อของเราก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ..ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่านก็ไร้ความหมายและท่านก็ยังคงอยู่ในบาป...ความจริง พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงหลับไปแล้ว (1คร. 15:14,17,20)

    (2) ปัสกาเป็นหลักประกันถึงการกลับคืนชีพของเราเอง พระเยซูทรงยืนยันกับมารธาที่หลุมฝังศพลาซารัสว่า “เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่มีวันตายเลย” (ยน. 11:25-26)

    (3) ปัสกาเป็นการฉลองที่ให้ความหวังและความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตของเราในยามที่เราต้องทนทุกข์ เศร้าโศกเสียใจ ปัสกาเตือนเราว่าชีวิตมีคุณค่าสูงส่ง เราเชื่อในการประทับอยู่จริงของพระเยซูผู้ทรงกลับฟื้นคืนชีพในจิตวิญญานของเรา ในพระศาสนจักร ในศีลศักดิ์สิทธิ์ และในสวรรค์ ความเชื่อเช่นนี้ทำให้เรามีความเข้มแข็งและเพียรทนในการเอาชนะความยากลำบากและการประจญต่าง ๆ ในชีวิตของเราได้

2. ทำไมเราจึงเชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพจริง
    (1) พระเยซูเจ้าเองทรงประกาศล่วงหน้าว่าพระองค์จะทรงกลับคืนชีพจากความตาย (มก. 8:31) จะถูกประหารชีวิต แต่สามวันต่อมาจะกลับคืนชีพ (มธ. 17:22 , ลก. 9:22)
    (2) พระคูหาว่างเปล่าในวันอาทิตย์ปัสกา (ลก. 24:3) แม้ว่าทหารกล่าวหาว่าศิษย์ของพระเยซูขโมยพระศพไป (มธ. 28:13)
    (3) การปรากฏพระองค์เองและการได้รับเจิมจากพระจิตเจ้า ทำให้บรรดาสานุศิษย์พากันออกไปประกาศว่าพระเยซูทรงกลับคืนชีพแล้วอย่างกล้าหาญแทนความหวาดกลัวและเก็บตัว (ลก. 24:21, ยน. 20:19, กจ. 2:24, 3:15,4:2)
    (4) ไม่ว่าชาวยิวหรือชาวโรมันก็ไม่สามารถนำพระศพพระเยซูมาพิสูจน์คัดค้านได้
    (5) อัครสาวกและผู้ศรัทธาในยุคนั้นคงไม่กล้ายอมตายเพื่อยืนหยัดและยืนยันความจริงเรื่องการกลับคืนชีพ
    (6) การกลับใจของเปาโลจากผู้เบียดเบียนมาเป็นผู้ประกาศเผยแผ่ว่าพระเยซูกลับคืนชีพจริง (กท. 1:11-17, กจ. 9:1, กจ. 9:24-25, กจ. 26:15-18)

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

การประกาศ การเทศน์สอน และการเป็นประจักษ์พยานเรื่องการกลับคืนชีพ
    1. บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 10:34ก, 37-43) น.เปโตรแบ่งปันประสบการณ์ที่มีกับพระเยซูที่ทรงกลับคืนชีพและความยินดีที่โครเนลีอัสและครอบครัวได้สมัครใจรับศีลล้างบาป
    2. บทอ่านที่สอง (คส. 3:1-4) น.เปาโลหลังจากได้กลับใจแล้วจึงประกาศเรื่องการมีส่วนร่วมในความเชื่อเรื่องการกลับคืนของพระเยซู
    3. พระวรสาร (ยน. 20:1-9) อธิบายเรื่องพระคูหาว่างเปล่า ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์สำคัญว่าพระเยซูทรงกลับฟื้นคืนชีพ

ค.ปฏิบัติ

    1. “เป็นคนกลับคืนชีพ” (Resurrection people) ไม่นอนเป็นศพจมอยู่ในคูหาของบาปต่าง ๆ นิสัยที่ไม่ดี ความท้อแท้สิ้นหวัง ให้เรากลับคืนสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวัง การมีชีวิตชีวา ตายจากชีวิตเก่าเข้าสู่การกลับคืนชีพโดยมีชีวิตใหม่ทุกวัน ทุกเวลา

    2  “แสวงหาสันติสุขและความยินดีที่ถาวรเที่ยงแท้” อย่าหลงหรือยึดติดกับความสุขชั่วคราวที่โลกหยิบยื่นให้ แต่ดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่หวังในความสุขเที่ยงแท้ในเมืองสวรรค์

    3  “โปร่งใส” ดำเนินชีวิตอย่างโปร่งใส ด้วยความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจและความเสียสละ อุทิศตน

    4  “เป็นคนใหม่” ควบคุมความคิด ความปรารถนา คำพูด และพฤติกรรม ทำให้ทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์

    5. “นำข่าวดีนี้ไปประกาศ” เช่นเดียวกับสานุศิษย์ที่กล้าหาญในการประกาศยืนยันให้ทุกคนได้รับรู้

 

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์