Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

บรรยากาศการสวดสายประคำตามบ้านเดือนตุลาคม 2012
คุณพ่อปรีชา พลอยจินดา เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง ร่วมกับพี่น้องสัตบุรุษ สวดสายประคำตามบ้านในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแม่พระสายประคำ โดยปีนี้ได้เปิดโอกาสให้คริสตชนแต่ละบ้านที่มีความพร้อมเปิดบ้านต้อนรับแม่พระเป็นเจ้าภาพในแต่ละคืน เวลา 19.30 น. มีการสวดสายประคำ+พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรสำหรับครอบครัวและเสกบ้าน หลังจากนั้นเจ้าภาพแต่ละบ้านจูบแม่พระและให้สัตบุรุษที่มาร่วมสวดได้จูบแม่พระด้วย จากนั้นจึงให้เจ้าภาพในคืนถัดไปได้รับมอบแม่พระเพื่อนำกลับไปที่บ้าน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นชวนศรัทธา

rosary2012watthung01.jpg rosary2012watthung02.jpg rosary2012watthung03.jpg

rosary2012watthung04.jpg rosary2012watthung05.jpg rosary2012watthung06.jpg

rosary2012watthung07.jpg rosary2012watthung08.jpg rosary2012watthung09.jpg

rosary2012watthung10.jpg rosary2012watthung11.jpg rosary2012watthung12.jpg

rosary2012watthung13.jpg rosary2012watthung14.jpg rosary2012watthung15.jpg

rosary2012watthung16.jpg rosary2012watthung17.jpg rosary2012watthung18.jpg

rosary2012watthung19.jpg rosary2012watthung20.jpg rosary2012watthung21.jpg

rosary2012watthung22.jpg rosary2012watthung23.jpg rosary2012watthung24.jpg

rosary2012watthung25.jpg rosary2012watthung26.jpg rosary2012watthung27.jpg

rosary2012watthung28.jpg rosary2012watthung29.jpg rosary2012watthung30.jpg

rosary2012watthung31.jpg rosary2012watthung32.jpg rosary2012watthung33.jpg

rosary2012watthung34.jpg rosary2012watthung35.jpg rosary2012watthung36.jpg

rosary2012watthung37.jpg rosary2012watthung38.jpg rosary2012watthung39.jpg

rosary2012watthung41.jpg rosary2012watthung42.jpg rosary2012watthung43.jpg

rosary2012watthung44.jpg rosary2012watthung45.jpg rosary2012watthung46.jpg

rosary2012watthung47.jpg rosary2012watthung48.jpg rosary2012watthung49.jpg

rosary2012watthung50.jpg rosary2012watthung51.jpg rosary2012watthung52.jpg

rosary2012watthung53.jpg rosary2012watthung54.jpg rosary2012watthung55.jpg

rosary2012watthung56.jpg rosary2012watthung58.jpg rosary2012watthung59.jpg

rosary2012watthung60.jpg rosary2012watthung61.jpg rosary2012watthung62.jpg

rosary2012watthung63.jpg rosary2012watthung64.jpg rosary2012watthung65.jpg

rosary2012watthung66.jpg rosary2012watthung67.jpg rosary2012watthung68.jpg

rosary2012watthung69.jpg rosary2012watthung70.jpg rosary2012watthung71.jpg

rosary2012watthung72.jpg rosary2012watthung73.jpg rosary2012watthung74.jpg