UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 5

นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 5
           ค่ำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2024 เวลา 19.00 น. พระสังฆราชเปาโล ธวัช สิงห์สา ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณนพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี

 

🌻 ข้อคิดจากบทเทศน์
🎀ของพระสังฆราชเปาโล ธวัช สิงห์สา
ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์

           พ่ออยากชวนพี่น้องให้ได้ไตร่ตรองพระวาจาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกับนักบุญอันตน ที่ท่านได้อุทิศชีวิตของท่านทั้งหมดเพื่อประกาศพระวาจาของพระเจ้าเพื่อประกาศข่าวดีของพระเจ้า
           เราเห็นในบทอ่านที่หนึ่งในหนังสือของพงศ์กษัตริย์เราเห็นว่าประกาศกอิสยาห์และประกาศกของพระต่างศาสนาซึ่งได้มีการท้าทายกัน และก็เห็นท้ายที่สุด ประกาศกอิสยาห์ชนะ ในความรู้สึกของเรา มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ พระเจ้าของเราเกรียงไกรไม่มีอะไรจะสูงกว่าพระเจ้าได้ และพ่อยากจะตอกย้ำกับพี่น้องเช่นเดียวกันว่า พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ พระเจ้าของเราอยู่หนือทุกสิ่ง พระเจ้ารักเราและที่สำคัญเราเป็นลูกของพระเจ้า ไม่ใช่ลูกผี เรามีพระเจ้าที่รักเรา ช่วยเราและดูแลเราทุกขณะ

          เมื่อเรามองไปรอบโบสถ์ วัดหลังนี้เราเห็นอะไร เราเห็นสีขาว มีกระจก สถาปนิกต้องการบอกอะไรกับเรา สถาปนิกต้องการจะบอกกับเราว่า นี่คือสักการะสถาน ที่บ่งบอกให้เห็นว่า พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ เรามองไป เราจะไม่เห็นขอบเขต เราจะมีจินตนาการ นั่นหมายความว่า เขาจะบ่งบอกเราว่า นี่คือสถานที่เราจะให้เกียรติกับพระเจ้าและพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ ไม่มีขอบเขต อยู่เหนือทุกสิ่ง และพระองค์รักเรา นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่ท่านนักบุญอันตนได้อุทิศชีวิตเพื่อประกาศข่าวดีตรงนี้

          หลายครั้งชีวิตของเราเราก็อาจจะหลงไป ไม่ได้ใช้ชีวิตของเราอย่างที่ถูกที่ควรเรา ไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างที่ควรจะเป็นแต่ จากประสบการณ์ชีวิตของพ่อ บวชมากว่าสามสิบกว่าปี เราเห็นถึงความรักของพระเจ้าพระเจ้าจะมาทันเวลาเสมอ พระเจ้าจะมาถูกเวลา และถูกที่ และเหมาะสมกับเวลา นั่นคือสิ่งที่เรามี ในฐานะ “คริสตชน”เรามีพระเจ้าที่ยู่กับเรา ที่ดูแลเอาใจใส่เราพระองค์ไม่ทอดทิ้งเรา เราต้องดำเนินชีวิตให้สมกับการเป็นลูกของพระ วันเวลาต่าง ๆ ที่เราเห็น สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะ เราไม่เคยเจออากาศร้อนเช่นนี้ เราไม่เคยเจอกับอากาศที่เป็นพิษเช่นนี้ ชีวิตของเรากับเราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าชีวิต มันบ่งบอกอะไรกับชีวิต วันเวลาในโลกนี้ อาจจะเหลือน้อยแล้วนั่นคือเราต้องกลับมาและทบทวนชีวิตในเวลาที่เหลืออยู่ของเรานี้ เราใช้ชีวิตแบบไหน เรายังยึดมั่นถือมันใช้ชีวิตกับสิ่งที่มันบุบสลาย แตกสลายได้ หรือดำเนินชีวิตเพื่อต้องไปสู่ชีวิตนิรันดร นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องกลับมาทบทวน

♥️พระเจ้ามีพระพรที่เพียงพอสำหรับชีวิตของเราเสมอพระเจ้าได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีลงในจิตใจของเราตั้งแต่วันที่เรารับศีลล้างบาป เราลองไตร่ตรองชีวิตเราสิว่า เมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่พระเจ้าได้หว่านไว้ในใจของเรา มันแตกหน่อ ออกผลและเกิดผลอย่างที่พระเจ้าต้องการหรือเปล่า หรือเรากำลังหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเพราะชีวิตของเรา เราต้องกลับไปหาพระเจ้าดั่งบทสวดหนึ่งที่เราเคยได้ยินว่า “นรกเราต้องหนีให้พ้น สวรรค์คือสิ่งที่เราต้องเอาให้ได้”

🌻ถามพี่น้องอยากไปสวรรค์ไหม คงไม่มีใครไม่อยากไป เราทุกคนต้องไปสวรรค์ และนี่คือสิ่งที่มีความจำเป็นในชีวิตของเราใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อสร้างคุณงามความดีสร้างสิ่งที่จะก่อให้เกิดคุณงามความดี ทั้งตัวเราเองและบุคคลรอบข้างเรา ให้เขาได้สัมผัส ได้เห็นว่า นั้นคือสวรรค์ ณ แผ่นดิน ที่เราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในชีวิตหน้าต่อไป นี่คือสิ่งที่พระวาจาของพระเจ้าบอกกับเรา

🌻สิ่งที่พ่ออยากจะฝากไว้ อัศจรรย์ของท่านนักบุญอันตนคือ ลิ้นของท่านไม่เปื่อยเน่าเราใช้ลิ้นของเราได้อย่างไร ลิ้นของเราอยู่ในปากแต่เราใช้ปากมากกว่าหูไหม หูซึ่งมีสองข้างแต่เราใช้ปากมากกว่า และสิ่งที่นักบุญยากอบได้เขียนในบทจดหมายของท่านเชิญพี่น้องไปอ่าน จะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเราจริง ๆ เราใช้ปากในการสรรเสริญพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกัน ปากเดียวกันนี้ เราก็ใช้ด่าแช่งเพื่อนพี่น้อง นินทาว่าร้ายคนอื่นนั่นคือ สิ่งที่เราได้ใช้ปากอย่างเหมาะสมไหม

🌻ในชีวิตของเราเราใช้ลิ้นของเรา ปากของเราในการสรรเสริญพระเจ้าให้กำลังใจกับผู้อื่นส่งเสริมความดีงาม และอวยพรผู้อื่นไหมแต่ชีวิตของเรา ลองถามว่า เวลาที่เราตกใจ เราพูดว่าอะไรออกไป ฝรั่งเขาพูดคำว่า โอ้มายก้อด พระเจ้าช่วย แล้วเวลาที่เราตกใจ เราพูดอะไรออกมา มันบ่งบอกว่า ในจิตใจของเรามันมีอะไรอยู่ มีสิ่งดีๆ ออกจากปากของเราไหม ชีวิตง่ายๆ ที่เราอยู่ด้วยกันมันเป็นอะไรที่บ่งบอกความเป็นจริงในชีวิตของเรานั่นคือ ชีวิตที่เราจะต้องอวยพรกันและกันพูดดี ๆ แก่กันและกันส่งเสริมกำลังใจกันและกันช่วยเหลือกันและกันวันเวลาในชีวิตของเรามันเหลือน้อยแล้ว ในชีวิตของเรา นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องพยายาม

♥️เชิญชวนพี่น้องให้ได้ไตรตรองชีวิตของเราสิ่งง่ายๆ ที่เราทำได้ ในชีวิตของเรา พูดดี ๆให้แก่กันและกัน พูดส่งเสริมกำลังใจกันและกันพูดในสิ่งที่เป็นคุณงามดีของกันและกัน ชมกัน มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่า

(สรุปข้อคิดโดย คุณครูกฤติยา อุตสาหะ)

ภาพ-ข่าวโดย 📷 สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก