UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 6

นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 6
           ค่ำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024 เวลา 19.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณนพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี

 

🌻 ข้อคิดจากบทเทศน์
🎀ของพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย

           แก่นและหัวใจจากพระวรสารนักบุญมัทธิว หัวข้อสำคัญก็คือ การใหอภัย การไม่โกรธ การไม่แค้น พระองค์บอกเราว่า ต้องให้อภัย และในพระวรสารบอกว่า “ถ้าความชอบธรรมของท่านนั้นไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีแล้วท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย” คัมภีราจารย์และชาวฟาริสี ความชอบธรรมของพวกเขาก็คือการถือตามกฎของโมเสส พระเยซูเจ้าบอก ความชอบธรรมของท่านต้องมากกว่านั้น การถือตามกฎต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ดีแล้ว แต่ที่สำคัญก็คือ ต้องปฏิบัติตามจิตตารมณ์ที่พระองค์สอน นั่นคือปฏิบัติตามจิตตารมณ์แห่งความรักก็คือ การใหอภัย ไม่โกรธ ไม่อาฆาตมาดร้าย และความชอบธรรมที่ว่านี้มิใช่อยู่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เท่านั้น แต่อยู่ที่ชีวิตของตนเองที่ต้องอยู่กับเพื่อนพี่น้องด้วยความรัก ด้วยการรู้จักให้ การทำดีแก่กันและกัน และพระเยซูเจ้ายังบอกว่า“ถ้าท่านจะมาถวายเครื่องบูชา ถ้าระลึกได้ว่ายังมีข้อบาดหมางกับใครอยู่ จงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระแท่น กลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น ใครยังไม่คืนดี ก็ลุกขึ้น กลับไปบ้านคืนดีกันก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่ มีไหม? ใช่ไหม? เรานั่งตรงนี้ไม่มีใครไม่ถูกกันเลย นี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกให้เรารักกัน ให้เราดูแลซึ่งกันและกัน ถ้าท่านทั้งหลาย “ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่’ ผู้นั้นจะต้องขึ้นศาลสูงต้องขึ้นศาลสูง ไหน...ใครไม่เคยว่าพี่น้องว่าไอ้โง่บ้าง ไม่ต้องยกมือ เดี๋ยวยกกันหมดวัด ไม่ดี ผู้ใดกล่าวแก่พี่น้องว่า ‘ไอ้โง่บัดซบ’อันไม่ต้องขึ้นศาล แต่ไปนรกเลย พ่ออ่านพระคัมภีร์ถึงตอนนี้ พ่อคิดว่า ถ้าเป็นตามคำที่พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบนี้พ่อก็คงอยู่ก้นบึ้งของนรกเพราะพ่อก็เคยว่าเพื่อนแบบนี้ ไอ้โง่ ไอ้บัดซบ นี่เป็นคำเปรียบเทียบที่พระเยซูเจ้าต้องการบอกว่าให้เราอยู่ด้วยกันด้วยดี ๆ ด้วยความรัก ด้วยความเอาใจใส่ช่วยเหลือกันและกันรู้จักที่จะให้อภัย มีชีวิตเพื่อผู้อื่น นี้สำคัญ!!

♥️ไม่อยากพูดถึงท่านนักบุญอันตนแต่ก็อดไม่พูดไม่ได้ เพราะเป็นวันฉลองของท่านนักบุญอันตน อายุ 36 ปีเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ เป็นนักบุญที่มีคนศรัทธา เลื่อมใสตายเพียง 1 ปีก็ได้เป็น “นักบุญ” “นักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์” นักบุญอันตนไม่ใช่พระเจ้า เป็นนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ ใช่ถูกต้อง แต่ไม่ใช้พระเจ้า

🫣ถ้าเราเพียงแค่มาที่รูปนักบุญอันตน สวดขอและจุดประทัดห้าหมื่นดอกแล้วก็กลับบ้าน แบบนี้ไม่ใช่ นักบุญอันตนเป็นผู้ที่ผู้เชื้อเชิญเรามาที่นี่เพื่อมาหาพระเยซูเจ้า ท่านเป็นคนกลางระหว่างเรากับพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้น ใครที่มาวัดนักบุญอันตน เปรมปรีด์มีความสุขอยู่กับรูปนักบุญอันตนเท่านั้นโดยที่ไม่ได้มาสวดภาวนา ไม่คิดถึงพระเจ้านั้น ไม่ได้อะไร นักบุญอันตนต้องการให้เรามานมัสการ สรรเสริญพระเจ้า อย่าหลงประเด็น !!อย่าหลงประเด็น!!

🌻ท่านนักบุญได้ใช้ชีวิตของท่านเป็นแรงจูงใจให้เรามาวัด มานมัสการ สรรเสริญพระเจ้า ตัวท่านเองคงไม่ต้องการให้เรามาเทิดเกียรติท่าน ฉลองท่านใหญ่โตที่สำคัญท่านอยากให้เรามาหาพระเจ้า มาหาพระเยซูเจ้ามาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ มารับศีลมหาสนิท มานมัสการสรรเสริญพระองค์ นี่คือสิ่งที่เรามาพร้อมใจกันในวันนี้

♥️วัดของเราก็สร้างเพื่อรองรับเพื่อการแสวงบุญ ก็ให้เรามาวัดเพื่อแสวงบุญ “บุญ”คงไม่ได้อยู่แค่นักบุญอันตนเท่านั้น แต่ว่าอยู่ในวัด ที่พระเยซูเจ้า ที่พระองค์จะประทานพรให้เรา

♥️เพราะฉะนั้น พี่น้อง พ่อให้ข้อคิดว่าสั้น ๆ ว่ามาวัดนักบุญอันตน เพราะนักบุญอันตนเป็นแรงบันดาลใจให้เรามาหาพระเจ้า เมื่อมาถึงแล้ว ต้องมาหาพระเจ้าให้เรานมัสการสรรเสริญพระเจ้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

♥️ไม่ต้องจุดประทัดก็ได้ เอาเงินที่จุดประทัด เอาไปทำบุญไปช่วยเหลือคนยากจน เพื่อนพี่น้องต่างถิ่นเพื่อนบ้าน ตามชายแดน ผู้อพยพ ผู้เดือดร้อนคนขัดสน หนีสงครามประสบภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม เราต้องมีชีวิตเพื่อผู้อื่นเหมือนท่านนักบุญอันตนท่านมีชีวิตเพื่อผู้อื่น ไม่ใช่เพื่อตนเองเท่านั้นแล้วก็สิ้นใจ สวดภาวนาและคำภาวนาของท่านก็เป็นผลต่อพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงฟัง ดูแลช่วยเหลือสังคม

🌻ขอพวกเราจะได้มีความเชื่อมั่นคงในพระเจ้ามีความรักแน่นแฟ้นในพระเจ้าโดยผ่านทางคำเสนอวิงวอนท่านท่านนักบุญอันตนองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา

🌻เรามีวัดที่สวยงามเรามีจิตใจที่พร้อมที่จะรักพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง อยู่กับเพื่อนพี่น้องตามที่พระวรสารบอก โดยปราศจากความโกรธ เกลียด พร้อมที่จะให้อภัย ดูแล ช่วยเหลือกันและกันเริ่มต้นที่ครอบครัว สามีภรรยา ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่พี่น้อง เริ่มต้นที่หัวใจของเร าแล้วหัวใจของเราก็จะรู้จักรัก และจะสามารถกระจายไปหาคนอื่นพร้อมที่จะดูแล เอาใจใส่ผู้อื่นให้เราดูแลเด็ก ๆ และเยาวชนลูกหลาน เหลนของนักบุญอันตนให้ดี

🌻ขอวันนี้เป็นอีกวันที่เราชื่นชมยินดี ขอพระเจ้า ขอพระเยซูเจ้าในบูชาขอบพระคุณที่จะร่วมกันถวายต่อไปประทานพระพรให้แก่เราทุกคนให้ซื่อสัตย์มั่นคงเอาชนะความอ่อนแอ เอาชนะโลภ โกรธ หลงที่เราเป็น แล้วเราจะค่อย ๆ พัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับความรอดนิรันดรของพระองค์ในวันหนึ่งข้างหน้า เมื่อวันนั้นของเรามาถึง

(สรุปข้อคิดโดย คุณครูกฤติยา อุตสาหะ)

ภาพ-ข่าวโดย 📷 สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก